Παράβλεψη περιήγησης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Τι είναι η Οστεοπαθητική

​Ο Οστεοπαθητικός, Χειροπράκτης και Φυσικοπαθητικός (Naturopath), Ευστράτιος Μανωλίδης, ασκεί στο Kέντρο της Αθήνας, την Οστεοπαθητική, Χειροπρακτική και Φυσικοπαθητική.

Ο οστεοπαθητικός βλέποντας και ψηλαφώντας τη σπονδυλική στήλη και τα γύρω απ’ αυτήν ιεροκυτιαία συστήματα, μπορεί να προβλέψει, να σταματήσει το πρόβλημα και να επιτρέψει στις εσωτερικές δυνάμεις του οργανισμού να προβούν στην καλύτερη εννεύρωση των οργάνων μας, μιας και τα όργανα αυτά δέχονται νεύρωση από το συμπαθητικό, το παρασυμπαθητικό και το εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα.

Σκοπός της οστεοπαθητικής είναι να απαλλάξει τα νεύρα που περνούν μέσα από τη σπονδυλική στήλη από διάφορες μηχανικές πιέσεις (ημιεκτόπιση ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη) που οφείλονται κυρίως σε κάποια μετατόπιση σπονδύλων. Προσπαθεί με τη μέθοδο των οστεοπαθητικών αναπροσαρμογών και εξειδικευμένων ανατάξεων - διορθώσεων να επαναφέρει τους παρεκτοπισμένους (υπεξαρθρημένους) σπονδύλους στη φυσιολογική τους θέση και ν’ απελευθερώσει τα νεύρα που νευρώνουν τα διάφορα όργανα, για να φτάσει μέχρι αυτά η φυσιολογική νευροηλεκτροχημική ενέργεια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά και ν’ αποδώσουν στο έπακρο το έργο τους και να διατηρήσουν το σώμα μας σε άριστη φυσική κατάσταση, χωρίς προβλήματα υγείας.

Οστεοπαθητική μπορεί να προβλέψει και να αποκαταστήσει διάφορες διαταραχές του ανθρώπινου οργανισμού με απόλυτα φυσικό τρόπο, αποφεύγοντας τη χρήση φαρμάκων ή κάποιας χειρουργικής επέμβασης. 

Αναλυτικότερα τι είναι η Οστεοπαθητική

Η Οστεοπαθητική ασχολείται και μελετά τη μηχανική, τη στατική και τη δυναμική του ανθρώπινου σώματος, αποδίδοντας τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη σπονδυλική στήλη. Βασίζεται στην αρχή, ότι η καλή υγεία εξαρτάται, κατά ένα μεγάλο μέρος, από τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, και ότι το νευρικό σύστημα ελέγχει όλα τ’ άλλα συστήματα του οργανισμού, οπότε και είναι υπεύθυνο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.

Ο οστεοπαθητικός πιστεύει ότι η δομή του σώματος ελέγχει τη λειτουργία «structure governs function» και ότι όλα τα κύτταρα και τα διάφορα όργανα του σώματος, όπως το στομάχι, το συκώτι, τα νεφρά κ.α. για να λειτουργήσουν φυσιολογικά, πρέπει να δέχονται εννεύρωση (νευρικές ώσεις) ή θα μπορούσαμε αλλιώς να πούμε, νευροηλεκτροχημική ενέργεια, με μορφή μηνυμάτων από τον εγκέφαλο, μέσω της σπονδυλικής στήλης.

​Όμως, για να υπάρξει φυσιολογική λειτουργία, είναι απόλυτα απαραίτητο οι νευρικές αυτές ώσεις (ενεργά δυναμικά) να διοχετεύονται ανενόχλητα, χωρίς καμιά παρεμπόδιση, από τον αντίστοιχο σπόνδυλο.

Όταν υπάρχει παρεμπόδιση, ημιεκτόπισης ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη ενός οποιουδήποτε σπονδύλου της σπονδυλικής στήλης, που προέρχεται από κάποια διατάραξη της δομοστατικής της, σε μια άρθρωση η οποία δεν έχει εξαρθρωθεί, αλλά εμφανίζει κάποιο πρόβλημα και όταν κινείται και όταν βρίσκεται σε αδράνεια) Όποιο όργανο νευρώνεται από τον εκτοπισμένο σπόνδυλο, δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει φυσιολογικά, λόγω έλλειψης του δυναμικού αυτής της ενέργειας, με συνέπεια να προδιαθέτει το όργανο αυτό σε ασθένεια. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε, ότι ολόκληρος ο ανθρώπινος οργανισμός, στη περίπτωση αυτή, χάνει την ισορροπία του. 

Ο εγκέφαλος (το μυαλό μας) δεν υπάρχει μόνο στο κεφάλι, αλλά επεκτείνεται και στη σπονδυλική στήλη. Το μέρος αυτό του εγκεφάλου που περνάει μέσα απ’ τη σπονδυλική στήλη λέγεται νωτιαίος μυελός. Τα διάφορα όργανα και μέλη του σώματος για να μπορούν να είναι υγιή, πρέπει να λειτουργούν φυσιολογικά.

Παρ’ όλο που οι σπόνδυλοι και η σπονδυλική στήλη υποστηρίζουν τα τόσο σημαντικά για τη ζωή μας νεύρα, μπορούν να προκαλέσουν κάποια παρεμπόδιση της ελεύθερης ροής του δυναμικού αυτής της ενέργειας που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί με κάποιο πέσιμό μας, με λανθασμένη στάση του σώματός μας ή ακόμη και από κάποια κληρονομική ή δομική ανωμαλία. 

Ο οστεοπαθητικός με τους κατάλληλους και τεχνικούς χειρισμούς των χεριών του διορθώνει τη λαθεμένη θέση της σπονδυλικής στήλης και την επαναφέρει στη φυσιολογική δομοστατική της (διάταξη). Επίσης βελτιώνει την κινητικότητα των σπονδύλων, καλυτερεύει τις συνθήκες του σπονδυλικού αγωγού που περιέχει το νωτιαίο μυελό καθώς και τις οπές μέσα στη σπονδυλική στήλη, μέσα από τις οποίες περνούν τα νωτιαία νεύρα που επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα όλα τα όργανα και τα μέλη του σώματός μας.


​Η ειδική αυτή μέθοδος είναι οι οστεοπαθητικές αναπροσαρμογές και οι εξειδικευμένες ΑΝΑΤΑΞΕΙΣ (διευθετήσεις - διορθώσεις). Με τις ανατάξεις αυτές επαναφέρεται η φυσιολογική νευρική λειτουργία των διαφόρων συστημάτων και οργάνων κι έτσι αναχαιτίζεται μια σοβαρή αιτία ασθένειας. Επίσης, ο στεοπαθητικός καταφέρνει όχι μόνο να εξαφανίσει τους πόνους και τα άλλα συμπτώματα, αλλά και να βελτιώσει τη λειτουργία του οργανισμού, αφού με τις οστεοπαθητικές αναπροσαρμογές και εξειδικευμένες ανατάξεις - διορθώσεις εξαλείφονται οι νευροπαθητικές αντανακλάσεις, και τα όργανα πλέον δέχονται επαρκή εννεύρωση (νευρικές ώσεις) από νεύρα υγιή κι όχι ερεθισμένα ή άρρωστα. Νεύρα, που μεταφέρουν τέλεια τα διάφορα ερεθίσματα και τη νευρική ενέργεια από τον εγκέφαλο.

Η Οστεοπαθητική είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και έχει σαν αντικείμενο την εναλλακτική αγωγή υγείας, δεν κάνει διαγνώσεις ασθενειών ούτε δίνει φάρμακα, χρησιμοποιεί μεθόδους εναλλακτικής φυσικής και αφαρμάκου προσέγγισης της υγείας. Όπως είπε και ο Ιπποκράτης, ο άρρωστος αποτελεί ενιαία ψυχοσωματική οντότητα και η αρρώστια διέπεται από φυσικούς νόμους. Κατά τον Ιπποκράτη ο ιατρός υποβοηθεί την θεραπευτική δύναμη της φύσης και έτσι ο ασθενής αντιμετωπίζεται με μια εντελώς διαφορετική οπτική.

Θεωρητικές Βάσεις Οστεοπαθητικής

1.    Κάθε σπόνδυλος μπορεί να μετατοπισθεί και συνεπώς να χάσει την ορισμένη θέση που έχει σε σχέση με τον σπόνδυλο που βρίσκεται από πάνω και από κάτω του.

2.    Η πρώτη κίνηση ενός σπονδύλου, που αρχίζει να ημιεκτοπίζεται για ανατομικούς λόγους, γίνεται με μια οπίσθια μετακίνηση, που προκαλεί ένα διαρκή περιορισμό του ανοίγματος της οπής στο εσωτερικό μέρος του σπονδύλου. Ως αποτέλεσμα, έχουμε την ελάττωση της διαμέτρου απ’ όπου περνούν τα νεύρα.

3.    Ως επακόλουθο τώρα της ελάττωσης αυτής, δημιουργείται ανωμαλία στην οστεϊκή επιφάνεια του σπονδύλου (με την παρουσία οστεόφυτων, αλάτων) κι έτσι οι ρίζες των νεύρων συμπιέζονται, και η αγωγιμότητά του ελαττώνεται.

4.    Η συμπίεση λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην παροχή νευρικού ερεθίσματος (νευρικών ώσεων) που εξαρτάται από ένα ορισμένο νεύρο. Εφόσον παραδεχόμαστε ότι μια ομαλή παροχή νευρικού ερεθίσματος έχει ως αποτέλεσμα τη φυσιολογική λειτουργία όλων των οργάνων, μιας κι όλα τα όργανα του ανθρώπου είναι στενά συνδεδεμένα με τις νευρικές ώσεις που δέχονται και στέλνουν από και προς τον εγκέφαλο, είναι επόμενο λοιπόν η συμπίεση – η παρεμπόδιση της δυναμικής αυτής ενέργειας να επιφέρει κακή λειτουργία των οργάνων, ακόμη και φθορά τους.

5.    Οι ημιεκτοπίσεις που διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα λέγονται στην Οστεοπαθητική osteopathic spinal joint lesion (ημιεκτόπιση ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη). Οι παρεκτοπίσεις αυτές επηρεάζουν επίσης και τους σπονδυλικούς συνδέσμους, τα αρθρικά στοιχεία και τους δίσκους που βρίσκονται ανάμεσα στους σπονδύλους. 

6.    Οι οστεϊκές παρεκτροπές ευνοούν την ελάττωση της φυσιολογικής κινητικότητας, ακόμη και το μπλοκάρισμα των ξεχωριστών τμημάτων της σπονδυλικής στήλης.

7.    Η οστεοπαθητική - χειροπρακτική στοχεύει στην απομάκρυνση της συμπίεσης από τα νωτιαία νεύρα καθώς και απ’ τα’ άλλα αρθρικά στοιχεία, αποκαθιστώντας, έτσι, την ομαλή ροή των νευρικών ερεθισμάτων, εφόσον, όπως γνωρίζουμε, η φυσιολογική λειτουργία των οργάνων εξαρτάται απ’ τα νωτιαία νεύρα. Οι οστεοπαθητικές αναπροσαρμογές και οι εξειδικευμένες ανατάξεις - διορθώσεις εξαλείφουν ακόμη και την τάση για απόκλιση των συνδέσμων και των περιαρθρικών στοιχείων, καθώς επίσης και τις μυϊκές συσπάσεις και αντιστάσεις, επιτρέποντας έτσι την εγκαθίδρυση μιας δομοστατικής ισορροπίας κι ευκινησίας των ξεχωριστών τμημάτων της σπονδυλικής στήλης, με συνέπεια την καλυτέρευση των οργάνων ή των μελών που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή. 

Η σχέση της Οστεοπαθητικής με την κυκλοφορία του αίματος (κυκλοφορικό σύστημα) και τη ροή της λέμφου

Η προτεραιότητα της Οστεοπαθητικής - Χειροπρακτικής, εκτός από την καλή εννεύρωση των οργάνων και των διαφόρων συστημάτων και μελών του σώματος, επεκτείνεται επίσης και στη βελτίωση του κυκλοφορικού συστήματος (καλύτερη αιμάτωση) και της καλύτερης ροής της λέμφου. Όταν το αίμα και η λέμφος ρέουν ανεμπόδιστα και ελεύθερα, οι ιστοί και τα όργανα εκτελούν τις φυσιολογικές τους λειτουργίες ανεμπόδιστα. Η επαρκής αιμάτωση και η λεμφική ροή είναι απαραίτητα προαπαιτούμενα για την καλή λειτουργία των οργάνων και των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού μας.

image-156966-PPT27.jpg?1453111681244

Κυκλοφορικό σύστημα
​(κυκλοφορία του αίματος)

Για πιο ενδελεχείς πληροφορίες σχετικά
με την εννεύρωση οργάνων και αγγείων
της Αν. Καθηγήτριας Ανατομίας Ε.Τζόνσον

image-156967-PPT27a.jpg?1453112792373

Κάντε κλικ για
​να διαβάσετε το .pdf

Ποιος είναι ο ρόλος της κυκλοφορία του αίματος;

 • Το αίμα θρέφει και οξυγονώνει τα κύτταρα. 
 •  Χρησιμεύει για την άμυνα του οργανισμού ενάντια στα μικρόβια και τις λοιμώξεις. 
 • Μεταφέρει από τους ιστούς άχρηστες και βλαβερές ουσίες στα διάφορα όργανα απέκκρισης, όπως τα νεφρά (ούρα), το δέρμα (ιδρώτας), κλπ. 
 • Ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος.
 • Μεταφέρει και διανέμει το νερό και άλλα θρεπτικά συστατικά στους ιστούς.

Ποιος είναι ο ρόλος του Λεμφικού Συστήματος

Το Λεμφικό Σύστημα είναι ένα δίκτυο αγγείων του οργανισμού. 

 • Η πρώτη λειτουργία του είναι να βοηθά στη θρέψη, μεταφέροντας τα διάφορα λίπη, που απορροφούνται από το λεπτό έντερο στο ήπαρ, όπου επεξεργάζονται.
 • Μια δεύτερη λειτουργία είναι η αποχέτευση και ο καθαρισμός, μεταφέροντας κύτταρα που δεν είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
 • Τρίτη λειτουργία της λέμφου είναι η άμυνα του οργανισμού, η οποία ολοκληρώνεται μέσα στα λεμφογάγγλια, στα οποία κατακρατούνται μικρόβια και άλλα παθολογικά στοιχεία που μεταφέρει η λέμφος, ενώ συγχρόνως τα καταστρέφουν με φαγοκύτωση (φαγοκυττάρωση). Ουσιαστικά τα λεμφογάγγλια δρουν όπως τα διυλιστήρια. 
 • Η λεμφική ροή είναι ουσιώδης για να μην υποτροπιάζουν οι διάφορες ασθένειες.
image-156969-PPT28.jpg?1453112247767

Λεμφικό Σύστημα

Ποιος είναι ο ρόλος του οστεοπαθητικού στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και την απρόσκοπτη ροή της λέμφου;

Η οστεοπαθητική - χειροπρακτική αγωγή επαυξάνει την συνεχή ροή αίματος και την επαρκή προμήθεια λέμφου. Οι οστεοπαθητικοί - χειροπράκτες χρησιμοποιούν πολλές τεχνικές για να χειραγωγήσουν και να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος (καλύτερη ροή).
Λεμφικό και ανασοποιητικό σύστημα  

image-156970-PPT29.jpg?1453112337946

Λεμφικό Σύστημα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ο Χειροπράκτης, Οστεοπαθητικός και Φυσικοπαθητικός (Naturopath), Ευστράτιος Μανωλίδης, ασκεί στο Kέντρο της Αθήνας, την Οστεοπαθητική, Χειροπρακτική και Φυσικοπαθητική.

Τι είναι η Χειροπρακτική

Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κλάδος υγείας στον κόσμο, μετά την κλασική ιατρική και την οδοντιατρική. Η Χειροπρακτική μελετά και ασχολείται με τη σωστή δομή της σπονδυλικής στήλης και των άλλων αρθρώσεων του σώματος, με αντικειμενικό σκοπό την αφαίρεση των εμποδίων εκείνων που άμεσα ή έμμεσα μπορούν να προκαλέσουν μη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και πρόληψη επώδυνων και δυσλειτουργικών καταστάσεων, που οφείλονται σε μηχανικά προβλήματα της σπονδυλικής στήλης, με τελείως φυσικά μέσα, δίχως χορήγηση φαρμάκων και βίαιες επεμβάσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

Μοναδικό όπλο του χειροπράκτη είναι τα χέρια του, τα οποία με ψηλάφιση, κυρίως, εντοπίζουν την ανωμαλία που παρουσιάζεται σε κάποιο σπόνδυλο και τον ανατάσσουν (διευθετούν), τον φέρνουν δηλαδή στην θέση του με μεγάλης ακριβείας κινήσεις και αποκαθιστούν την φυσιολογική εννεύρωση των παρεμποδιζόμενων μελών του σώματος κι οργάνων

Αναλυτικότερα τι είναι η Χειροπρακτική

Η Χειροπρακτική βασίζεται σε νεοϊπποκρατικές αρχές και στηρίζεται στο «ενιαίον της νόσου» και στη διαφύλαξη της υγείας ή την επαναφορά της προς την σωστή πορεία με απλές, τελείως ακίνδυνες και απόλυτα φυσικές μεθόδους. Στην οικογένεια αυτή ανήκει και η Οστεοπαθητική.

Η Χειροπρακτική ασκείτο από τον πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη και εφαρμοζόταν από τους αρχαίους Έλληνες στα Ασκληπιεία. Ιδρυτής της σύγχρονης Χειροπρακτικής θεωρείται ο θεραπευτής Ντάνιελ Ντέηβιντ Πάλμερ, που ίδρυσε την πρώτη σχολή. Σήμερα λειτουργεί ως πανεπιστήμιο με πάνω από 2.000 φοιτητές.


Η Χειροπρακτική είναι η τέχνη η οποία χρησιμοποιεί τις εσωτερικές φυσικές δυνάμεις του οργανισμού, που έχει για να θεραπεύεται από μόνος του, και εξετάζει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις μυοσκελετικές δομές και τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τη σπονδυλική στήλη και το νευρικό σύστημα.

Η Χειροπρακτικη έχει σαν αντικείμενο την εναλλακτική αγωγή υγείας, δεν κάνει διαγνώσεις ασθενειών ούτε δίνει φάρμακα, χρησιμοποιεί μεθόδους εναλλακτικής φυσικής και αφαρμάκου προσέγγισης της υγείας. Όπως ειπε και ο Ιπποκράτης, ο άρρωστος αποτελεί ενιαία ψυχοσωματική οντότητα και η αρρώστια διέπεται από φυσικούς νόμους. Κατά τον Ιπποκράτη ο ιατρός υποβοηθεί την θεραπευτική δύναμη της φύσης και έτσι ο ασθενής αντιμετωπίζεται με μια εντελώς διαφορετική οπτική.

Η προτεραιότητα της Χειροπρακτικής, εκτός από την καλή εννεύρωση των οργάνων και των διαφόρων συστημάτων και μελών του σώματος, επεκτείνεται επίσης και στη βελτίωση του κυκλοφορικού συστήματος (καλύτερη αιμάτωση) και της καλύτερης ροής της λέμφου καθώς επίσης και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΠΑΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ

"Οι Χειροπράκτες (doctors of Chiropractic) ξεπερνούν πλέον τους 60.000 αδειούχους επαγγελματίες και στις πενήντα πολιτείες και περιθάλπουν εκατομμύρια Αμερικανούς κάθε χρόνο. ΗΧειροπρακτική Περίθαλψη είναι χαμηλού κόστους, χωρίς φάρμακα, μη επεμβατική και έχει αποδειχθεί ότι έχει θετική επίδραση στην υγεία των ασθενών.

Έχω ένα σχέδιο για τη στήριξη των χειροπρακτών (doctors of chiropractic) γιατρών χειροπρακτικής. Το σχέδιό μου για την υγεία δίνει προτεραιότητα στην προληπτική φροντίδα και οι χειροπράκτες παίζουν σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια.Καθώς μετατοπίζουμε το σύστημά μας παροχής υγειονομικής περίθαλψης προς μια κουλτούρα ευζωίας και πρόληψης των ασθενειών, πιστεύω ότι οι χειροπράκτες πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επέκταση της πρόσβασης στην προληπτική φροντίδα και στην ενίσχυση του συστήματός μας δημόσιας υγείας."
Ειλικρινά,Μπάρακ ΟμπάμαΠρόεδρος, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Τι είναι το ημιεξάρθρημα, υπεξάρθρημα, ημιεκτόπιση; Subluxation
Το υπεξάρθρημα είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από διαταραχή της θέσης (διάταξης) και τη λειτουργική συμπεριφορά κάποιων σπονδύλων. Στην Χειροπρακτική ημιεξάρθρημα subluxation λέγεται η μετακίνηση, η εκτόπιση, το μπλοκάρισμα, το γλίστρημα σπονδύλων. Δηλαδή, η μη σταθερή θέση ενός σπονδύλου. Θέση, δηλαδή, που κάτω από ομαλές, φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει (ημιεκτόπιση ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη (subluxation). Στη σπονδυλική στήλη παρουσιάζονται ημιεξαρθρήματα (subluxations), δηλαδή μικρές αλλαγές θέσεων ενός, δυο ή περισσοτέρων σπονδύλων, πολλές φορές μετά από κάποια απότομη, βίαιη κίνηση. Συνήθως η κατάσταση ενός ημιεξαρθρήματος ή ημιεκτόπισης, φανερώνεται με μια διαρκή μυϊκή σύσπαση. Οι ανταγωνιστικοί μυς κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης συσπώνται για να προστατέψουν τον σπόνδυλο από περαιτέρω υπεξάρθρωση (subluxation).  
Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος μεταξύ υπεξαρθρήματος (subluxation). πόνων και μυϊκής σύσπασης, που χειροτερεύει και διατηρεί την υπάρχουσα κατάσταση. Ένα υπεξάρθρημα - subluxation (ημιεκτόπιση ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη) που έχει δημιουργηθεί, διορθώνεται αναμφίβολα με την Χειροπρακτική αγωγή (χειροπρακτικών αναπροσαρμογών και εξειδικευμένων ανατάξεων - διορθώσεων). Οι χειροπρακτικές αυτές ανατάξεις επαναφέρουν τις ημιεξαρθρώσεις (subluxations). των σπονδύλων στη φυσιολογική τους θέση και κατάσταση. Όταν υπάρχει υπεξάρθρημα σε κάποιον σπόνδυλο, οι ηλεκτρικές διεγέρσεις (ώσεις) που μεταφέρονται μέσω του νευρικού συστήματος δεν μεταφέρονται και σαν συνέπεια δεν στέλνονται προς τον εγκέφαλο ούτε από τον εγκέφαλο προς το σώμα. Και έτσι έχουμε πρόβλημα (κακή υγεία)
Τα υπεξαρθρήματα είναι διαταραχές στο νευρικό σύστημα, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη ή μειωμένη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Μία διαταραχή στο νευρικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει το σώμα με δύο διαφορετικούς τρόπους. ​Μια αντίδραση που μπορεί να έχει το νευρικό σύστημα είναι να γίνει υπερδραστήριο. Tο νευρικό σύστημα μπορεί να βομβαρδίζει την περιφέρεια με υπερβολικά χημικά μηνύματα που μεταβάλλουν δραστικά την τοπική ομοιόσταση, προκαλώντας ανώμαλες μεταβολές στην ανάπτυξη και στη δραστηριότητα. Όταν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι  υπερδραστήριο για μεγάλα χρονικά διαστήματα τείνει να δημιουργεί ανάπτυξη μη φυσιολογικών παθήσεων και διεργασιών νόσου στα όργανα ή στους ιστούς που παρέχει πληροφορίες.
Ένας δεύτερος τρόπος που μια διαταραχή στο νευρικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει το σώμα είναι όταν το νευρικό σύστημα γίνεται υποδραστήριο· τα κύτταρα που υπό κανονικές συνθήκες ελέγχονται και καταστέλλονται αρχίζουν να λειτουργούν εκτός ελέγχου.
Τα σπονδυλικά υπεξαρθρήματα προκαλούνται επίσης από υπερφόρτιση σωματικού, συναισθηματικού ή χημικού στρες.Όταν αυτοί οι τύποι του στρες υπερβούν τα όρια της ικανότητας προσαρμογής του σώματος, ξεκινά ένας καταρράκτης που οδηγεί σε υπεξάρθρημα. Τα υπεξαρθρήματα προκαλούν διαταραχές στο νευρικό σύστημα με την έναρξη της εξής ακολουθίας γεγονότων: 1) κακή ευθυγράμμιση ή/και μη φυσιολογική κίνηση των σπονδύλων, 2) στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων ή/και ερεθισμός του νευρολογικού ιστού, 3) επακόλουθη σχετιζόμενη με ιστό ή υγρό πίεση στη νευρική ρίζα και 4) μία προκύπτουσα παρεμβολή στη «ροή των ψυχικών ερεθισμάτων». Οι προσαρμογές της σπονδυλικής στήλης πιστεύεται ότι διορθώνουν τα υπεξαρθρήματα και εξουδετερώνουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.
Στις μέρες μας οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι σε δομοστατικές αστάθειες της σπονδυλικής τους στήλης. Για παράδειγμα: η θέση που παίρνουμε καθημερινά στο γραφείο μας, στον τόπο εργασίας μας, στο θρανίο του σχολείου ή ακόμα και μπροστά στην τηλεόραση, ο τρόπος που οδηγούμε το αυτοκίνητο, το πως καθόμαστε στο λεωφορείο, ακόμη και το πως περπατάμε. Από έρευνες που έγιναν, αποδεικνύεται ότι βλαβερές είναι και οι συνεχείς κινήσεις που επαναλαμβάνονται καθημερινά σε εργαζόμενους στα διάφορα εργοστάσια. Αλλά και οι αθλητικές δραστηριότητες πολλές φορές δημιουργούν υπεξαρθρήματα (subluxations) στη σπονδυλική μας στήλη. ​Συνέπεια όλων αυτών είναι η σύσφιξη (στένωση των εσωτερικών οπών) των σπονδύλων, η οποία προκαλεί τη συμπίεση και τους ερεθισμούς των νωτιαίων νεύρων, με αποτέλεσμα τα όργανα και τα μέλη του σώματός μας που άμεσα ή έμμεσα εξαρτώνται από τις νευρικές ώσεις των νεύρων αυτών να εξασθενούν και να αρρωσταίνουν. 
Μερικές ενοχλήσεις που οφείλονται σε υπεξαρθρήματα (subluxations). της σπονδυλικής στήλης (ημιεκτόπιση ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη (subluxation): Πόνοι στον αυχένα, στον τράχηλο, στα πλευρά, στους βραχίονες, μυρμηγκίαση και εξασθένηση των άνω άκρων (μελών), πόνοι στο κεφάλι, ίλιγγοι, χάσιμο της ισορροπίας, ναυτία, συνεχείς και επίμονοι βόμβοι, σφυρίγματα στα αυτιά, νευραλγία και φλεγμονές της ρίζας των νωτιαίων νεύρων σε διάφορες περιοχές (μεσοπλεύριες νευραλγίες), ραχιαλγίες, οσφυαλγία με ή χωρίς μυρμηγκιάσεις, δισκοπάθειες και λοιπά.Εν κατακλείδι και κατά βάση ημιεξάρθρημα ή υπεξάρθρημα (subluxation) είναι μια άρθρωση η οποία δεν έχει εξαρθρωθεί, αλλά εμφανίζει κάποιο πρόβλημα και όταν κινείται και όταν βρίσκεται σε αδράνεια.
Επίσης τα σπονδυλικά υπεξαρθρήματα μπορεί να προκληθούν από υπερφόρτιση σωματικού, συναισθηματικού ή χημικού στρές. Όταν αυτοί οι τύποι του στρές υπερβούν τα όρια της ικανότητας προσαρμογής του σώματος ξεκινάει ένας καταρράκτης που οδηγεί σε υπεξάρθρημα. Τα υπεξαρθρήματα προκαλούν διαταραχές στο νευρικό σύστημα με την έναρξη της εξής ακολουθίας γεγονότων.

 

 1. Κακή ευθυγράμμιση ή και μη φυσιολογική κίνηση των σπονδύλων.
 2. Στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων ή και ερεθισμός του νευρολογικού ιστού.
 3. Επακόλουθη, σχετιζόμενη με ιστό ή υγρό πίεση στην νευρική ρίζα και
 4. Μια προκύπτουσα παρεμβολή στην ροή των ψυχικών ερεθισμάτων

 

Οι προσαρμογές της σπονδυλικής στήλης πιστεύετε ότι διορθώνουν τα υπεξαρθρήματα και εξουδετερώνουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. 

Για πιο ενδελεχείς πληροφορίες σχετικά με την εννεύρωση οργάνων και αγγείων της Αν. Καθηγήτριας         Ανατομίας Ε.Τζόνσον →

Μέθοδοι και όργανα ακριβείας που χρησιμοποιούνται στην χειροπρακτική

Όπως οι καρδιολόγοι με ηλεκτροκαρδιογράφημα μετρούν τη μυϊκή δραστηριότητα της καρδιάς, οι χειροπράκτες χρησιμοποιούν το EMG διαδερμικό ηλεκτρομυογράφημα (electromyography). Είναι ένα όργανο που μετρά την ηλεκτρική δραστηριότητα που έχουν οι μύες όταν βρίσκονται σε μυϊκή σύσπαση γνωστή ως μυϊκή ένταση.
Επίσης χρησιμοποιούν το neuroscope ένα όργανο που τοποθετείται παράλληλα στην σπονδυλική στήλη και ανιχνεύει την νευρική διαταραχή, υπολογίζοντας την διαφορά θερμοκρασίας από ένα υπεξάρθρημα (βιο-νευρομηχανική δυσλειτουργία)

ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Ο χειροπράκτης χρησιμοποιεί ακτινογραφίες, αξονική ή μαγνητική τομογραφία όπου αυτές χρειάζονται για να εντοπίσει την γενικότερη κατάσταση της σπονδυλικής στήλης. Στη συνέχεια λαμβάνει το πόρισμα από την EMG ή την NCM και με την χειροπρακτική ανάλυση και ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης εντοπίζει και διορθώνει τα τυχόν σπονδυλικά υπεξαρθρήματα (ημιεκτόπιση ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη (subluxation) με τη μέθοδο που έχει σπουδάσει και εκπαιδευτεί δηλαδή με τη μέθοδο των χειροπρακτικών αναπροσαρμογών και εξειδικευμένων ανατάξεων (διευθετήσεων - διορθώσεων). Η εμπειρία του χειροπράκτη παίζει σημαίνοντα ρόλο στη διεκπεραίωση της χειροπρακτικής αγωγής.
Οι ανατάξεις αυτές αποκαθιστούν την δομοστατική ανισορροπία, επαναφέροντας τη σπονδυλική στήλη στη σωστή λειτουργία και δομοστατική ισορροπία. Ο χειροπράκτης επιτυχαίνει τη μείωση ή την εξάλειψη του μυϊκού σπασμού (μυϊκή σύσπαση) και εάν υπάρχει οίδημα το βοηθά να μειωθεί. Ανακουφίζει επίσης την πίεση της νευρικής ρίζας.
​Η χειροπρακτική χειρίζεται με μεγάλη επιτυχία οσφυαλγίες, αυχεναλγίες, δισκοπάθειες, αρθρίτιδες, πόνο, εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια και άλλα.

Μπορεί η μέθοδος αποκατάστασης της υγείας (συνεδρίες) να διαφέρει από Χειροπράκτη σε Χειροπράκτη, αλλά όλοι τους υιοθετούν πρότυπο δράσης που στηρίζεται στα διδάγματα και την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο τον ιδρυτή της, τον Ντάνιελ Ντέηβιντ Πάλμερ.

Τι κάνει μια ανάταξη (χειροπρακτική αναπροσαρμογή - διόρθωση).

1.    Σταματάει την πίεση που δέχεται το νεύρο στην έξοδό του απ’ το μεσοσπονδύλιο τρήμα.
2.    Σταματάει το μυϊκό σπασμό, ώστε οι μυς και οι σπόνδυλοι να έχουν ελεύθερη ακτίνα κίνησης. 
3.    Απομακρύνει τις ινώδεις συμφύσεις γύρω απ’ το μεσοσπονδύλιο τρήμα και σταματάει τον ερεθισμό ή τη φλόγωση του νεύρου.
4.    Επαναφέρει τη φυσιολογική δομοστατική ισορροπία του σώματος.
5.    Μεταβάλλει τις εσωτερικές και ενδοκρανιακές πιέσεις.
6.    Αποσυμπιέζει αγγεία που προκαλούν αναιμία στα αντίστοιχα όργανα.
7.    Βελτιώνει κι αποκαθιστά τους μηχανισμούς του σώματος, έτσι ώστε η ομαλή δομή να σημαίνει ομαλή λειτουργία.
8.    Επαναφέρει την ισορροπία μεταξύ συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.
9.    Μεταβάλλει, αποκαθιστώντας την υδροστατική πίεση του υγρού της σπονδυλικής στήλης.
10.   Συντελεί στην καλύτερη εννεύρωση των αιμοφόρων αγγείων.
11.   Διασπάει τις διάφορες επίμονες αντανακλάσεις του πόνου.
12.  Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. (από: RonaldPero PhD Καθηγητού Ιατρικής στην περιβαλλοντική υγεία, Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, επικεφαλής της έρευνας για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών,Ινστιτούτο προληπτικής Ιατρικής Νέας Υόρκης)
13. Υποβοηθά τα όργανα του σώματος να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα (με μορφή νευρικών ώσεων) ανεμπόδιστα από και προς τον εγκέφαλο.
Οι ανατάξεις (διευθετήσεις), ή αλλιώς η επαναφορά των μετατοπισθέντων σπονδύλων και οστών, είναι μια ορισμένη αγωγή η οποία γίνεται με τη δεξιοτεχνία των χεριών του Χειροπράκτη που επαναφέρει τη δομή των σπονδυλικών σωμάτων στη φυσιολογική τους θέση. Οι Χειροπράκτες έχουν δαπανήσει πολλά χρόνια μαθαίνοντας την τεχνική τους.

​Είναι μια άκρως εξειδικευμένη διαδικασία. Χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια και ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται σωστός χειρισμός και άριστη κατάρτιση. Οι χειροπρακτικές αναπροσαρογές και εξειδικευμένες ανατάξεις - διορθώσεις γίνονται μετά από βαθιά γνώση της ανατομίας, φυσιολογίας και δομοστατικής του μυοσκελετικού και του νευρικού συστήματος. Οι κινήσεις των χεριών γίνονται με μεγάλη ακρίβεια (κλάσματος χιλιοστού) και η δύναμη αλλά και η κλίση της κίνησης είναι ανάλογη πολλών παραγόντων. Λαμβάνονται υπόψη οι συντεταγμένες των δυνάμεων που ασκούνται (Μηχανική).

Η σχέση της Χειροπρακτικής με την κυκλοφορία του αίματος (κυκλοφορικό σύστημα) και τη ροή της λέμφου

Η προτεραιότητα της Χειροπρακτικής - Οστεοπαθητικής, εκτός από την καλή εννεύρωση των οργάνων και των διαφόρων συστημάτων και μελών του σώματος, επεκτείνεται επίσης και στη βελτίωση του κυκλοφορικού συστήματος (καλύτερη αιμάτωση) και της καλύτερης ροής της λέμφου. Όταν το αίμα και η λέμφος ρέουν ανεμπόδιστα και ελεύθερα, οι ιστοί και τα όργανα εκτελούν τις φυσιολογικές τους λειτουργίες ανεμπόδιστα. Η επαρκής αιμάτωση και η λεμφική ροή είναι απαραίτητα προαπαιτούμενα για την καλή λειτουργία των οργάνων και των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού μας.

Ποιος είναι ο ρόλος της κυκλοφορία του αίματος;


 • Το αίμα θρέφει και οξυγονώνει τα κύτταρα. 
 •  Χρησιμεύει για την άμυνα του οργανισμού ενάντια στα μικρόβια και τις λοιμώξεις. 
 • Μεταφέρει από τους ιστούς άχρηστες και βλαβερές ουσίες στα διάφορα όργανα απέκκρισης, όπως τα νεφρά (ούρα), το δέρμα (ιδρώτας), κλπ. 
 • Ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος.
 • Μεταφέρει και διανέμει το νερό και άλλα θρεπτικά συστατικά στους ιστούς.

Ποιος είναι ο ρόλος του Λεμφικού Συστήματος


Το Λεμφικό Σύστημα είναι ένα δίκτυο αγγείων του οργανισμού. 

 • Η πρώτη λειτουργία του είναι να βοηθά στη θρέψη, μεταφέροντας τα διάφορα λίπη, που απορροφούνται από το λεπτό έντερο στο ήπαρ, όπου επεξεργάζονται.
 • Μια δεύτερη λειτουργία είναι η αποχέτευση και ο καθαρισμός, μεταφέροντας κύτταρα που δεν είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
 • Τρίτη λειτουργία της λέμφου είναι η άμυνα του οργανισμού, η οποία ολοκληρώνεται μέσα στα λεμφογάγγλια, στα οποία κατακρατούνται μικρόβια και άλλα παθολογικά στοιχεία που μεταφέρει η λέμφος, ενώ συγχρόνως τα καταστρέφουν με φαγοκύτωση (φαγοκυττάρωση). Ουσιαστικά τα λεμφογάγγλια δρουν όπως τα διυλιστήρια. 
 • Η λεμφική ροή είναι ουσιώδης για να μην υποτροπιάζουν οι διάφορες ασθένειες.

Ποιος είναι ο ρόλος του χειροπράκτη στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και την απρόσκοπτη ροή της λέμφου;


Η χειροπρακτική - οστεοπαθητική αγωγή επαυξάνει την συνεχή ροή αίματος και την επαρκή προμήθεια λέμφου. Οι χειροπράκτες χρησιμοποιούν πολλές τεχνικές για να χειραγωγήσουν και να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος (καλύτερη ροή).

Λεμφικό και ανασοποιητικό σύστημα 

Λεμφικό και ανασοποιητικό σύστημα 

image-197387-Bigonenew.w640.png image-197387-Bigonenew.w640.png

200% μεγαλύτερη ανοσολογική επάρκεια με τη Χειροπρακτική φροντίδα (αγωγή)

BY DR. STEPHANIE ESTIMA   4

http://www.thehealthloft.ca/immune-competence/

Το νευρικό και το ανοσοποιητικό σύστημα συνδέονται στενά και συνεργάζονται για τη δημιουργία των καλύτερων αποκρίσεων ώστε το σώμα να προσαρμόζεται και να αυτοθεραπεύεται. Οι χειροπρακτικές προσαρμογές συμπεριλαμβανομένων και των Χειροπρακτικών ανατάξεων έχει αποδειχθεί ότι ενισχύουν τις συντονισμένες αποκρίσεις του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος.

      Μία από τις πιο σημαντικές μελέτες που δείχνουν τη θετική επίδραση που μπορεί να έχει η χειροπρακτική φροντίδα (αγωγή) στο ανοσοποιητικό σύστημα και στη γενική υγεία πραγματοποιήθηκε απ’ τον καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Ronald Pero, Ph.D., (επικεφαλής της έρευνας για την πρόληψη του καρκίνου στο Ινστιτούτο Προληπτικής Ιατρικής της Νέας Υόρκης)

      Ο καθηγητής Δρ. Pero μέτρησε το ανοσοποιητικό σύστημα ανθρώπων υπό χειροπρακτική περίθαλψη συγκρίνοντάς το με εκείνο του γενικού πληθυσμού, καθώς και με το ανοσοποιητικό σύστημα ανθρώπων με καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες. Στην αρχική του έρευνα, διάρκειας τριών ετών μελέτησε 107 άτομα που είχαν λάβει χειροπρακτική περίθαλψη (αγωγή) για πέντε ή περισσότερα χρόνια, και διαπιστώθηκε ότι η ομάδα ασθενών που ελάμβανε χειροπρακτική αγωγή είχε 200% μεγαλύτερη  ανοσολογική επάρκεια από την ομάδα ανθρώπων που δεν είχαν λάβει χειροπρακτική περίθαλψη καθώς και 400% μεγαλύτερη ανοσολογική επάρκεια από την ομάδα ανθρώπων με καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες. 

     Η ανοσολογική επάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος των ατόμων υπό χειροπρακτική περίθαλψη δεν μειωνόταν με την ηλικία.

     Ο Δρ. Pero ενθουσιασμένος με τα αποτελέσματα της έρευνας του CBSRF δήλωσε:

Σε καμία έρευνα σε κλινικό πλαίσιο, δεν έχω δει ποτέ ομάδα εκτός από αυτή (τη χειροπρακτική ομάδα) να εμφανίζει 200% αύξηση ανοσολογικής επάρκειας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα φυσιολογικών ασθενών. Και αυτό είναι το εντυπωσιακά σημαντικό. Δεν έχουμε δει ποτέ τόσο σημαντική βελτίωση σε μια ομάδα…

Υπεύθυνος του πειράματος (έρευνας) ήταν ο Ronald Pero Ph.D. Καθηγητής Ιατρικής στην περιβαλλοντική υγεία, Πανεπιστήμιο Νέας Υορκης (επικεφαλής του πειράματος - έρευνας πρόληψης του καρκίνου) Ινστιτούτο προληπτικής Ιατρικής Νέας Υόρκης.

Περιοδική έκδοση Χειροπρακτικής, Αύγουστος 1989

BY DR. STEPHANIE ESTIMA   4

Πηγή:  http://www.thehealthloft.ca/immune-competence/

Ενισχύοντας  το  Ανοσοποιητικό  μας  Σύστημα  με τη Χειροπρακτική

Υπό του Jason Schluter DC (σχόλια του πειράματος – έρευνας στο Πανεπιστήμιο lund στο Lund της Σουηδίας από τον Ronald Pero PhD Καθηγητού Ιατρικής στην περιβαλλοντική υγεία, Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, επικεφαλής της έρευνας για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών,
Ινστιτούτο προληπτικής Ιατρικής Νέας Υόρκης, ο οποίος και δημοσίευσε πάνω από 160 δημοσιεύσεις και εκθέσεις σε επιστημονικά περιοδικά)

Το  ανοσοποιητικό  σύστημα  του  οργανισμού  μας  είναι  ένας  μηχανισμός  άμυνας,  που  έχει  σχεδιασθεί  για  να  αποκρούει  τις  βακτηριακές  και  ιογενείς  λοιμώξεις  και  ο,τιδήποτε  άλλο  μπορεί  να  μας  βλάψει.  Ευτυχώς,  το  ανοσοποιητικό  μας  σύστημα  υπερισχύει  τις  περισσότερες  φορές,  μερικές  φορές  μάλιστα χωρίς  καν  να  το  γνωρίζουμε,  αλλά  υπάρχουν και φορές  που  το ανοσοποιητικό μας σύστημα χρειάζεται  να  αγωνιστεί  λίγο. 
    Συμβατικές παρεμβάσεις,  ιδιαίτερα  αντιβιοτικά  τα  οποία  είχαν  αρχικά  ως  στόχο  να  σώσουν  ζωές  σε  περιπτώσεις  κρίσης,  τώρα αποτελούν το  πρώτο  βήμα  στην  προσπάθεια  να  βοηθήσουν. πολλές φορές παρεμβαίνουν  (με αντιβιοτικά) πριν  καν δοθεί η ευκαιρία στον οργανισμό να κάνει την δουλειά του πρώτα.     Αυτό  έχει  οδηγήσει  σε  ραγδαία  εξελισσόμενα  μικρόβια,  που  γίνονται  ανθεκτικά  έναντι  των  αντιβιοτικών  στο  σύνολό  τους.  Το  δίλημμα  αυτό  επιταχύνεται  από  την  καθημερινή  χρήση  αντιβακτηριακών  σαπουνιών  και  άλλων  εξωτερικών  θεραπειών  που  χρησιμοποιούνται  για  να  σκοτώσουν  τα  μικρόβια.  
     Αλλά αυτό που πρέπει  να  θυμόμαστε,  δεν  είναι  τα  μικρόβια  που  κάνουν  τους  ανθρώπους  να  αρρωσταίνουν,  αλλά  είναι  η  αδυναμία  του  οργανισμού  να  καταπολεμήσει  αυτό  το  συγκεκριμένο  μικρόβιο.          Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  δύο  διαφορετικά  άτομα  μπορεί  να  βρίσκονται  στο  ίδιο  δωμάτιο  μολυσμένο  με  μικρόβια,  να  αγγίζουν  πανομοιότυπα  και  να  περιτριγυρίζονται  από  τα  ίδια  πράγματα,  και  μόνο  ο  ένας  από  αυτούς  να  αρρωστήσει.  Η  διαφορά  είναι  ότι  ο  οργανισμός  του  ενός  ατόμου  διέθετε  τα  εργαλεία  για  να  υπερασπιστεί  τον  εαυτό  του,  ενώ  του  άλλου  όχι.            Δηλαδή ο ένας είχε ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστημα από τον άλλο. Επομένως,  η  σωστή  προσέγγιση  δεν  θα  'πρεπε  να  είναι  η  ανάπτυξη  ισχυρότερων  φαρμάκων,  αλλά  θα  πρέπει  να  είναι  η  ενίσχυση  του  ανοσοποιητικού  μας  συστήματος  για  να  καταπολεμήσει  τις  λοιμώξεις ή να μην τις αφήσει να αναπτυχθούν.  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  με  διάφορους  τρόπους,  συμπεριλαμβανομένων  της  υγιεινής  διατροφής,  της  άσκησης,  της  εξασφάλισης  επαρκούς  ύπνου,  της  πρόσληψης  αρκετού  νερού  κλπ.  Αλλά ιδιαίτερα και  μέσα  από  χειροπρακτικές αναπροσαρμογές (αγωγές) και  διορθώσεις   που  διατηρούν  την  καλή  λειτουργία  του  νευρικού  μας  συστήματος,  καθώς  είναι  εκείνο  που  ελέγχει  το  ανοσοποιητικό  σας  σύστημα.  

Η  αφαίρεση  των  υπεξαρθρημάτων (sublaxation) μέσω  χειροπρακτικών  αναπροσαρμογών και εξειδικευμένων ανατάξεων - διορθώσεων  επιτρέπει  στο  νευρικό  σύστημα  του  οργανισμού  να  διατηρεί  την  ορθή  λειτουργία  του  ανοσοποιητικού  συστήματος και την επάρκειά του.

     Το  νευρικό  σύστημα μέσω της σπονδυλικής στήλης παρουσιάζει  μια  πολύ  σημαντική  διασύνδεση  με  το  ανοσοποιητικό  σύστημα,  καθώς  ασκεί  διοικητικό  ρόλο σε αυτό λόγω της προσφοράς και  του εφοδιασμού  των  νεύρων  προς  τα  σημαντικά  όργανα  του  ανοσοποιητικού  συστήματος.  Υπεξαρθρήματα  της  σπονδυλικής  στήλης και  αποκλίσεις της από  την  ευθυγράμμιση  καθώς και  υλικές  ενσωματώσεις (μπλοκαρίσματα)  των  σπονδύλων,  μπορούν  να  δημιουργήσουν  πίεση  και  ερεθισμό  στα  νεύρα.  

    Η  αφαίρεση  των  υπεξαρθρημάτων  διαμέσου  χειροπρακτικών αναπροσαρμογών  και εξειδικευμένων ανατάξεων - διορθώσεων,  επιτρέπει  στο  νευρικό  σύστημα  του  οργανισμού  να  διατηρεί  την  ορθή  λειτουργία  του  ανοσοποιητικού  μας  συστήματος.   

 Έρευνες  σε Πανεπιστήμια έχουν  αποδείξει  ότι  οι  χειροπρακτικές  αναπροσαρμογές  και  διορθώσεις  μπορούν  να  βοηθήσουν  στην  τόνωση  του  ανοσοποιητικού  μας  συστήματος  ,  ανακουφίζοντας  από  το  στρες  που  προκαλείται  στο  νευρικό  σύστημα  από  τα  υπεξαρθρήματα.  

     Σε  μια  μελέτη  που  πραγματοποιήθηκε  στο  Περιοδικό  της  Χειροπρακτικής  και  Φυσιολογικής  Θεραπευτικής  (Journal  of  Manipulative  and  Physiological  Therapeutics)  αναφέρθηκε  ότι  μετά  από  μια  χειροπρακτική  αναπροσαρμογή  ο  αριθμός  των  λευκών  αιμοσφαιρίων  του  οργανισμού  αυξάνει  κατά  48%  εντός  των  επόμενων  24  έως  48  ωρών.  Τα  λευκά  αιμοσφαίρια  είναι  ένα  μέρος  του  ανοσοποιητικού  συστήματος  του οργανισμού  που  βοηθά  στην  καταπολέμηση  των  βακτηρίων,  των  ιών  και  άλλων  παθογόνων  παραγόντων  που  μπορούν  να  προκαλέσουν  ασθένεια  στο  σώμα  μας.  

     Ένα  άλλο  παράδειγμα  αποτελεί  ο  επικεφαλής  της  πρόληψης  καρκίνου  στο  Ινστιτούτο  Προληπτικής  Ιατρικής  της  Νέας  Υόρκης  ,  ο  οποίος  διαπίστωσε  ότι  τα  άτομα  που  ελάμβαναν  τακτική  χειροπρακτική  φροντίδα  για  μια  περίοδο  περισσοτέρων  των  5  ετών,  είχαν  200%  μεγαλύτερη  ανοσολογική  επάρκεια  από  εκείνους  που  δεν  είχαν  λάβει  χειροπρακτική  φροντίδα. Άτομα που υποβάλονται επι μακροχρόνια χειροπρακτική αγωγή επέδειξαν  επίσης μια  400%  μεγαλύτερη  ανοσολογική  επάρκεια  συγκρινόμενα με  άτομα  με  καρκίνο  ή  άλλες  σοβαρές  ασθένειες.  

     Η  χειροπρακτική  φροντίδα  για να διατηρήσει  ισχυρό  το ανοσοποιητικό  σύστημα θα  πρέπει  να  γίνει ρουτίνα  για  όλους.  Συνήθως,  βλέπουμε  άτομα που βρίσκονται σε ένα  πρόγραμμα  συντήρησης  να  είναι  ικανοί  να  διατηρούν  τα  καλά αποτελέσματα των  χειροπρακτικών  αναπροσαρμογών και εξειδικευμένων ανατάξεων (διορθώσεων)  για αρκετό διάστημα ανάλογο πάντα με τα επίπεδα  σωματικής  καταπόνησης  αλλά  και  της  ψυχικής  καταπόνησής  που είχαν όταν ξεκίνησαν την χειροπρακτική αγωγή.

     Ωστόσο,  υπάρχουν  και ορισμένες περιπτώσεις καταστολής  του  ανοσοποιητικού  συστήματος  ,  όπου  μπορεί  να  χρειαστεί  να  δούμε  τους  ασθενείς  πιο  συχνά  για  να  εξασφαλισθεί  ότι  το  νευρικό  τους  σύστημα  είναι  απαλλαγμένο  από  παρεμβολές.
     Η  χειροπρακτική  δεν  απευθύνεται  μόνο  σε  ενήλικες,  στην  πραγματικότητα  ίσως  να  είναι  ακόμη  πιο  σημαντική  για  τα  παιδιά. Διαπιστώνεται  μία  τεράστια  θετική  επίδραση  στην  υγεία  των  παιδιών  όταν  αρχίζουν  μια  χειροπρακτική  φροντίδα.  

      Δώστε  λοιπόν  στο  δικό  σας  ανοσοποιητικό  σύστημα  όσο  και  σ'  αυτό  των  παιδιών  σας  μια  τόνωση  και  μια  ώθηση,  με  χειροπρακτικές  αναπροσαρμογές, αγωγή και  ανατάξεις και  αφήστε  τες  να  σας  ωφελήσουν  όπως  ακριβώς  έχει  συμβεί  με  τόσους  πολλούς  άλλους  ανθρώπους.    

Πηγή: http://www.drschluter.com/boosting-immune-system-chiropractic-tulsa-chiropractor/    

Οι βασικές αρχές της Χειροπρακτικής Θεωρίας

1.    Η φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος συντελεί στην καλή υγεία. Όλα τα στοιχεία του σώματος λειτουργούν συντονισμένα και εύρυθμα μέσω των ερεθισμάτων που δέχονται από το νευρικό σύστημα και έτσι συντονίζεται το ανθρώπινο σώμα. ​

2.    Όταν, για κάποιο λόγο, παρεμποδίζεται η διέλευση των νευρικών αυτών ερεθισμάτων (ανεπαρκής εννεύρωση) τα αντίστοιχα όργανα δεν λειτουργούν πλέον κανονικά και ως αποτέλεσμα έχουμε την έναρξη κάποιας δυσλειτουργίας, που προδιαθέτει τον οργανισμό στον πόνο και την ασθένεια.
3.    Τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης που εμποδίζουν ή παρακωλύουν το νευρικό σύστημα, αποκαλούνται –στην ορολογία της Χειροπρακτικής– “subluxations” (υπεξαρθρήματα). Το υπεξάρθρημα είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από διαταραχή της θέσης (διάταξης) και της λειτουργικής συμπεριφοράς κάποιων σπονδύλων (ημιεκτόπιση ή πίεση στα μεσοσπονδύλια νεύρα που προκαλούν ενόχληση ή ερεθισμό, δηλαδή δυσλειτουργία της σπονδυλικής άρθρωσης, κακή ευθυγράμμιση ή βλάβη (subluxation), με αποτέλεσμα την παγίδευση των σπονδυλικών νεύρων, το μυϊκό σπασμό και την παρακώλυση της τοπικής μικροκυκλοφορίας.Εν κατακλείδι και κατά βάση ημιεξάρθρημα ή υπεξάρθρημα (subluxation) είναι μια άρθρωση η οποία δεν έχει εξαρθρωθεί, αλλά εμφανίζει κάποιο πρόβλημα και όταν κινείται και όταν βρίσκεται σε αδράνεια.
4.    Οι ανατάξεις (διευθετήσεις) των υπεξαρθρημάτων είναι ανώδυνες κινήσεις που γίνονται από τον εκπαιδευμένο χειροπρακτικό. Μετά τις ανατάξεις εξαλείφεται η μηχανική δυσλειτουργία, αποσυμπιέζονται τα μέρη του νευρικού συστήματος και επαναφέρεται η ομαλή λειτουργικότητα της σπονδυλικής στήλης και κατ'επέκταση έχει άμεση και έμμεση σχέση με την καλή μας υγεία.

Ένα από τα πλέον έγκριτα Πανεπιστήμια του κόσμου, η Πανεπιστημιακή σχολή του Harvard εγκρίνει ξεκάθαρα την Χειροπρακτική και την κηρύσσει ασφαλή.

    Μεγάλο μέρος της ιατρικής ακαδημαϊκής κοινότητας έχει υποστηρίξει τη χειροπρακτική και πλέον πολλά από τα πιο έγκριτα ιατρικά ιδρύματα δημοσιεύουν την υποστήριξή τους για την χειροπρακτική φροντίδα μας. Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι αποτέλεσμα της συντριπτικά θετικής χειροπρακτικής επιστημονικής βιβλιογραφίας που έχει δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να δημοσιεύεται.
    Το συγκεκριμένο άρθρο είναι από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και εξηγεί την άποψή τους για τη χειροπρακτική, ποιοι δέχονται Χειροπρακτική αγωγή και την πολύ μεγάλη σπανιότητα των δυσμενών παρενεργιών. Εν ολίγοις, η Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ λέει σήμερα αυτό που η χειροπρακτική έλεγε εδώ και χρόνια.
Ιδού τι λέει :
    «Η χειροπρακτική είναι ένα σύστημα φροντίδας υγείας που θεωρεί ότι η δομή του σώματος, ιδίως η σπονδυλική στήλη, επηρεάζει τη λειτουργία κάθε μέρους του σώματος. Οι χειροπράκτες προσπαθούν να διορθώσουν την ευθυγράμμιση του σώματος για να ανακουφίσουν τον πόνο και να βελτιώσουν τη λειτουργία, καθώς και να βοηθήσουν το σώμα να αυτοθεραπευθεί.
    Ενώ ο στυλοβάτης της χειροπρακτικής είναι οι σπονδυλικοί χειρισμοί, η χειροπρακτική φροντίδα σήμερα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από άλλες θεραπείες, μεταξύ άλλων τις "χειροωθητικές" θεραπείες με χειρισμούς (manual or manipulative therapies), την εκπαίδευση σχετικά με τη στάση του σώματος και την άσκηση, την εργονομική εκπαίδευση (πώς περπατάμε, καθόμαστε και στεκόμαστε για να περιορίσουμε την καταπόνηση της πλάτης), τις συμβουλές σχετικά με τη διατροφή, ακόμη και θεραπείες με υπερήχους και λέιζερ.
    Επιπλέον, οι χειροπράκτες σήμερα συχνά συνεργάζονται με γιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γιατρούς ειδικούς σε θέματα πόνου και χειρούργους για τη θεραπεία ασθενών με πόνο.    Οι περισσότερες έρευνες για τη χειροπρακτική έχουν επικεντρωθεί στους σπονδυλικούς χειρισμούς για τον πόνο στην πλάτη. Η χειροπρακτική θεραπεία έχει επίσης μελετηθεί για πολλά άλλα προβλήματα, όπως άλλοι μυοσκελετικοί πόνοι, πονοκέφαλοι, άσθμα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και ινομυαλγία.
    Μια πρόσφατη ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι χειροπρακτικοί σπονδυλικοί χειρισμοί μπορεί να βοηθήσουν τον πόνο στην πλάτη, στην ημικρανία, τον πόνο στον αυχένα και στο σύνδρομο αυχενικού τραυματισμού από αιφνίδια κίνηση (τράνταγμα).
     «Σπονδυλικός χειρισμός» είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε είδος θεραπευτικής κίνησης της σπονδυλικής στήλης, και πιο συγκεκριμένα αφορά την εφαρμογή γρήγορης αλλά ισχυρής πίεσης σε μία άρθρωση μεταξύ δύο σπονδύλων της σπονδυλικής στήλης. Η πίεση αυτή συστρέφει ή περιστρέφει την άρθρωση πέρα από το φυσιολογικό εύρος κίνησής της και προκαλεί έναν διαπεραστικό ήχο τριξίματος. Αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος πιστεύεται ότι προκαλείται από την απελευθέρωση ενός κενού ή την απελευθέρωση μιας φυσαλίδας μέσα στο αρθρικό υγρό (το διαυγές, παχύ υγρό που λιπαίνει τις σπονδυλικές και άλλες αρθρώσεις).
   Ο σπονδυλικός χειρισμός μπορεί να γίνει είτε άμεσα πιέζοντας τους σπονδύλους είτε έμμεσα συστρέφοντας τον αυχένα ή το επάνω τμήμα του σώματος. Πρέπει να γίνεται σε μία μόνο σπονδυλική άρθρωση κάθε φορά. Οι χειροπράκτες και άλλοι επαγγελματίες το πετυχαίνουν τοποθετώντας το σώμα με τέτοιον τρόπο ώστε η δύναμη που ασκούν να επικεντρώνεται σε μία άρθρωση, ενώ τα τμήματα της σπονδυλικής στήλης πάνω και κάτω από αυτή παραμένουν ακίνητα.
    Οι περισσότερες θεραπείες σπονδυλικών χειρισμών διαρκούν περίπου 10 με 20 λεπτά και αρχικά προγραμματίζονται δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Μπορείτε να αναμένετε βελτίωση των συμπτωμάτων σας μετά από μια-δυο εβδομάδες.
    Επίσης, ο χειροπρακτικός μπορεί να σας συμβουλεύσει να αλλάξετε την εμβιομηχανική και τη στάση του σώματός σας και να προτείνει άλλες θεραπείες και τεχνικές. Ο απώτερος στόχος της χειροπρακτικής είναι να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου και να βοηθήσει τους ασθενείς να διαχειρίζονται καλύτερα την κατάστασή τους στο σπίτι.»                Εκ του Πανεπιστημίου Harvard University
Ιατρική Σχολή Harvard

Προληπτική και συντηρητική Χειροπρακτική αγωγή

Σε τι μπορεί να σας ωφελήσει ?

       Ο Ιπποκράτης είπε : << κάλλιον εστίν προλαμβάνειν ή θεραπεύειν >>

       Σκοπός της Χειροπρακτικής - Οστεοπαθητικής είναι να βοηθά τον άνθρωπο στο να βελτιώνει και να διατηρεί καλή υγεία. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένας πολυσύνθετος αυτορυθμιζόμενος μηχανισμός. Ο εγκέφαλος μέσω του νευρικού συστήματος είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό όλων των λειτουργιών του σώματός μας .

       Το αυτόνομο νευρικό σύστημα διαμέσου της σπονδυλικής στήλης ελέγχει και συντονίζει όλα τα όργανα και τις δομές του ανθρωπίνου σώματος (gray’s anatomy) βοηθώντας όλα τα όργανα και συστήματα του οργανισμού να βρίσκονται σε υγιή κατάσταση. Τα ανθρώπινα όργανα λειτουργούν λόγω της εννεύρωσης (νευρικές ώσεις που δέχονται από τον εγκέφαλο μέσω του αυτόνομου νευρικού συστήματος από την σπονδυλική στήλη)

       Όταν υπάρχει πρόβλημα διαβίβασης ή διέλευσης αυτών των νευρικών ερεθισμάτων από κάποιο σπόνδυλο η διέλευση αυτών των νευρικών ερεθισμάτων (ώσεων) μειώνεται ή μεταβάλλεται και σαν συνέπεια ο οργανισμός δυσλειτουργεί δημιουργώντας προδιάθεση για ασθένεια.

        Μια από τις βασικές αιτίες διατάραξης των νευρικών ερεθισμάτων είναι η διαταραχή της θέσης (διάταξης) των σπονδύλων ή ακόμη και μια ελαφρά παρέκκλιση της δομοστατικής ισορροπίας. Οι παρεκκλίσεις αυτές των σπονδύλων προκαλούν ελάττωση του εύρους κίνησης της συγκεκριμένης περιοχής με αποτέλεσμα άσκηση πίεσης στα νεύρα και έτσι δημιουργούνται τα υπεξαρθρήματα (sublaxation) τα οποία προδιαθέτουν τον οργανισμό στην ασθένεια και τον πόνο.

       Η χειροπρακτική αγωγή και συγκεκριμένα η χειροπρακτική αναπροσαρμογή και οι ανατάξεις βοηθούν την καλύτερη λειτουργία των ιστών, οργάνων και συστημάτων του οργανισμού αποκαθιστώντας  τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματός μας.

       Οι χειροπρακτικοί χειρισμοί, οι αναπροσαρμογές και οι ανατάξεις διατηρούν την σπονδυλική στήλη σε όσο το δυνατόν καλύτερη ευθυγράμμιση για την καλύτερη υγεία μας. Επίσης διορθώνουν τα σπονδυλικά υπεξαρθρήματα απεγκλωβίζοντας τα νεύρα βοηθώντας και συμβάλλοντας στην προώθηση της βέλτιστης υγείας.

       Η Χειροπρακτική - Οστεοπαθητική αγωγή δεν κάνει διαγνώσεις ασθενειών, δεν δίνει φάρμακα ούτε θεραπεύει ασθένειες, είναι εναλλακτική αντιμετώπιση αλλά και συμπληρωματική της συμβατικής Ιατρικής προσθέτοντας ανεκτίμητη βοήθεια μιας ολοκληρωμένης δυνατότητας αγωγής.

       Η προληπτική Χειροπρακτική - Οστεοπαθητική αγωγή πρέπει να γίνει μέλημα κάθε ανθρώπου εάν θέλει να διατηρείται ακμαίος και υγιής ακόμη και μέχρι τα βαθιά του γεράματα.  Συμπερασματικά πρέπει να υποβάλλεται από καιρό σε καιρό σε προληπτική Χειροπρακτική αγωγή. Η αγωγή αυτή είναι τελείως ανώδυνη, ευχάριστη και δίνει ένα αίσθημα ανακούφισης, ζωντάνιας και ευεξίας.

       Ο χειροπράκτης λαμβάνει υπόψη την ηλικία του ατόμου, το σωματότυπο, το βάρος του, την μυϊκή του κατάσταση καθώς και την μυϊκη του μάζα, τα προβλήματά του (εάν υπάρχουν), την ιδιοσυγκρασία του και άλλα.

        Οι χειροπρακτικές αναπροσαρμογές και οι ανατάξεις δεν είναι τυποποιημένες και δεν είναι ίδιες για κάθε περίπτωση, ούτε γίνονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε περιστατικό. Είναι ξεχωριστές και διακεκριμένες, είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα κάθε περιστατικού που δέχεται Χειροπρακτική αγωγή και αποβλέπουν στο να δώσουν καλύτερη εννεύρωση, αιμάτωση, λεμφική ροή, ανοσοποιητική επάρκεια και χαλάρωση στο άτομο που υποβάλλεται στην ειδική αυτή αγωγή.

       Τα αποτελέσματα των χειροπρακτικών αγωγών, αναπροσαρμογών και ανατάξεων θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την υγεία σας στην υπόλοιπη ζωή σας.

        Τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε Χειροπρακτική - Οστεοπαθητική αγωγή αντιλαμβάνονται τα οφέλη που προκύπτουν. Ως εκ τούτου εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο (ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες) υποβάλλονται σε Χειροπρακτική αγωγή ως πρόληψη για να συντηρήσουν και να βελτιώσουν την υγεία τους. Αυτή είναι η Χειροπρακτική.

Η εκπαιδευτική κατάρτιση των Χειροπρακτών

Οι σπουδές των Χειροπρακτών γίνονται σε αναγνωρισμένες σχολές. Είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, ελάχιστης διάρκειας 5 ετών, σε προπτυχιακά τμήματα που οδηγούν σε πτυχία επιπέδου Μπάτσελορ ή και Μάστερ. Η αναγνώριση των σχολών γίνεται από έναν ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό, το Συμβούλιο Χειροπρακτικής Εκπαίδευσης, που θέτει τις προδιαγραφές και εποπτεύει την εφαρμογή συγκεκριμένων προδιαγραφών σπουδών, που οφείλουν όλες οι σχολές να ακολουθήσουν. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές. Μετά το τέλος των σπουδών, απαιτείται και ένας χρόνος πρακτικής άσκησης στη χώρα εργασίας των αποφοίτων.

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ WEBSITE ΜΑΣ. 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩhttp://www.osteopathitiki-manolidis.gr/sixnes-erotiseis

image-201667-001AB22.w640.png

“Anglo-European College of Chiropractic”

Ένα από τα πολλά Πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά τον κόσμο όπου αποφοιτούν Χειροπράκτες

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - Χειροπρακτική & Νευροανοσοποιητική Σύνδεση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ
του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος και η διερεύνηση του ισχυρισμού ότι οι χειροπρακτικές προσαρμογές μπορεί να επηρεάσουν τη νευροανοσοποιητική λειτουργία.

Συλλογή δεδομένων: Σχετικά άρθρα στα αγγλικά ανακτήθηκαν μέσω αναζήτησης στη MEDLINE και στο Ευρετήριο Χειροπρακτικής Βιβλιογραφίας. Οι βασικοί όροι αναζήτησης περιελάμβαναν: χειροπρακτική, ανοσοποιητικό σύστημα, νευρικό σύστημα, συμπαθητικό νευρικό σύστημα.

Συμπεριλήφθηκαν άρθρα που πραγματεύονταν ή εξέταζαν τους χημικούς ή νευρολογικούς δεσμούς μεταξύ του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος ή/και εξέταζαν την επίδραση των χειροπρακτικών προσαρμογών στην ανοσοποιητική λειτουργία και στη γενική υγεία.

Αποτελέσματα: Φαίνεται να υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας μεταξύ του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος. Φαίνεται επίσης, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, ότι οι χειροπρακτικές προσαρμογές μπορεί να έχουν ευεργετική επίδραση στη λειτουργία τόσο του νευρικού όσο και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Συμπέρασμα: Για πολλά χρόνια, οι χειροπράκτες υποστηρίζουν ότι οι προσαρμογές της σπονδυλικής στήλης μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της συνολικής υγείας του ατόμου. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση επιστημονικής έρευνας που στηρίζει αυτό τον ισχυρισμό.

Εισαγωγή (στην νευροανοσοποιητική σύνδεση)


Το ανθρώπινο σώμα επιδιορθώνει τις βλάβες, καταπολεμά ή προλαμβάνει τη λοίμωξη και καταστρέφει τα καρκινώδη κύτταρα μέσω της δραστηριότητας του ανοσοποιητικού συστήματος. Επί σειρά ετών οι ερευνητές και οι νευροανοσολόγοι περιγράφουν το ανοσοποιητικό σύστημα ως συνέχεια του νευρικού συστήματος και αναφέρουν ότι τα ανοσοκύτταρα είναι απλά τα κύτταρα-τελεστές για το νευρικό σύστημα. Οι εν λόγω ισχυρισμοί έχουν γίνει με βάση το γεγονός ότι το νευρικό σύστημα παίζει καίριο ρόλο στην ειδοποίηση και καθοδήγηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στο σημείο όπου υπάρχει κάποια βλάβη ή λοίμωξη.Το νευρικό σύστημα είναι επίσης υπεύθυνο για τον εντοπισμό της ανοσολογικής απόκρισης στο συγκεκριμένο σημείο της βλάβης ή λοίμωξης. Η ανοσολογική δραστηριότητα εμποδίζει συστημικά τη μεγαλύτερη ανοσολογική απόκριση (δηλαδή από αυτή που χρειάζεται ο οργανισμός). Το σώμα έχει την ικανότητα να θεραπεύεται μόνο του και η χειροπρακτική θεωρία διαπιστώνει ότι, όταν το νευρικό σύστημα είναι απαλλαγμένο από διαταραχές (ελεύθερο υπεξαρθρημάτων), το σώμα μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά οδηγώντας στη βελτίωση της συνολικής υγείας.Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για όλες τις επιδιορθώσεις στο σώμα. Κατά κύριο λόγο αποτελείται από δύο υποσυστήματα, το εγγενές και το προσαρμοστικό.1 Το προσαρμοστικό τμήμα αναγνωρίζει και επιτίθεται σε εισβάλλοντα μικρόβια (ιούς και βακτήρια), ενώ το εγγενές σύστημα λειτουργεί «καταβροχθίζοντας» ξένα αντικείμενα ή δηλητηριάζοντας τα μικρόβια. Το εγγενές σύστημα λειτουργεί ως πρώτη γραμμή άμυνας και αντιδρά αμέσως. Το προσαρμοστικό σύστημα λειτουργεί συγκροτώντας ομάδες B κυττάρων, T κυττάρων και αντισωμάτων για να καταβάλει τα εισβάλλοντα αντιγόνα (βακτήριο, ιό ή ξένο αντικείμενο) και μπορεί να αποθηκεύει το «αποτύπωμα» του εισβολέα για ταχύτερη αναγνώριση στο μέλλον. Το εγγενές σύστημα παράγει ιντερφερόνη, ένα χημικό που εμποδίζει την ιική αντιγραφή, και ειδοποιεί το προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα. Η ιντερφερόνη είναι ένας από τους πολλούς αγγελιοφόρους που αποστέλλονται μεταξύ των δύο συστημάτων.1 Παρόλο που οι επιστήμονες γνώριζαν τον ρόλο του νευρικού συστήματος στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος για πολλά χρόνια, η συνολική έννοια ήρθε τελικά στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας.(2-5)

​​Πρόσφατα, η εστίαση της επιστήμης έχει μετατοπιστεί από την αντιμετώπιση του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος ως ξεχωριστές οντότητες στην αναγνώριση ότι ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί συγκεκριμένα μονοπάτια προς το ανοσοποιητικό σύστημα για τους σκοπούς της καθοδήγησης, του ελέγχου και της ρύθμισης της ανοσολογικής απόκρισης.2,6-8 Υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος.6-9 Νευρορρυθμιστές, χημικοί αγγελιοφόροι του νευρικού συστήματος, απελευθερώνονται από τα νεύρα για να καθοδηγήσουν την ανοσολογική λειτουργία.2,6,10-13 Το ανοσοποιητικό σύστημα επικοινωνεί για την κατάστασή του πίσω στο νευρικό σύστημα μέσω της έκκρισης από τα λευκά αιμοσφαίρια χημικών αγγελιοφόρων που ονομάζονται κυτοκίνες, ένας τύπος χημικών ουσιών νευροπεπτιδίων που απελευθερώνονται από τα κύτταρα για να επικοινωνήσουν με το νευρικό σύστημα.2,6,14-18 Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιηθεί, τα ανοσοκύτταρα στέλνουν επίσης μια σειρά από ειδικές χημικές ουσίες, τους ανοσορρυθμιστές, για να επηρεάσουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.7

Αυτοί οι ανοσορρυθμιστές φτάνουν σε συγκεκριμένες περιοχές-στόχους στον εγκέφαλο όπου επάγουν διάφορες αναρρωτικές και προστατευτικές συμπεριφορές, όπως ρίγη, υπνηλία και μειωμένη τάση για καταπολέμηση των επιτιθέμενων.19 Όταν οι άνθρωποι παίρνουν ασπιρίνη ή ακεταμινοφαίνη για τον πόνο και τον πυρετό, μπορεί να καταλήξουν να μάχονται την ασθένεια ακόμη περισσότερο επειδή σταματούν αυτές τις παραγωγικές διαδικασίες προκειμένου να νιώσουν καλύτερα. Μελέτες δείχνουν ότι η αντιπυρετική θεραπεία παρατείνει την ασθένεια μην επιτρέποντας στον οργανισμό να ενεργοποιήσει τις φυσικές του άμυνες. Αυτά τα χημικά μονοπάτια επικοινωνίας είναι μερικές από τις πολλές διαδρομές επικοινωνίας που χρησιμοποιούν το νευρικό και το ανοσοποιητικό σύστημα.

image-253731-ddd111111.jpg

Δίαυλοι επικοινωνίας (μεταξύ του εγκεφάλου και του ανοσοποιητικού συστήματος)

Υπάρχουν πολλαπλοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του εγκεφάλου και του ανοσοποιητικού συστήματος.2,6,7,20,21 Πολυάριθμες επιστημονικές και ιατρικές μελέτες έχουν δείξει άμεση νευρική παροχή στο ανοσοποιητικό σύστημα.6,22-26 Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ νεύρων και λεμφοκυττάρων (ανοσοκύτταρα που φονεύουν ιούς και καρκινικά κύτταρα) στον σπλήνα και στον θύμο αδένα (ο αδένας που αναπτύσσει και προγραμματίζει τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν σε ξένα αντικείμενα).2,6,7,20,21 Η αλλοιωμένη νευρική δραστηριότητα στον σπλήνα έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει τις ανοσοαποκρίσεις, μεταξύ άλλων την ικανότητα των φυσικών φονικών κυττάρων να στοχεύουν και να καταστρέφουν ιούς και καρκινικά κύτταρα.6,7,27

Ήδη από το 1945 αποδείχθηκε ότι ο μυελός των οστών έχει εκτεταμένη νευρική παροχή.3 Η νευρική παροχή στον μυελό των οστών είναι μια άμεση σύνδεση από το νευρικό σύστημα προς τα λεμφοκύτταρα και τα ανώριμα κύτταρα που τελικά θα γίνουν ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια.2,6,23,28 Η νευρική διέγερση στον μυελό των οστών προκαλεί ενεργοποίηση της ανοσοαπόκρισης μέσω της απελευθέρωσης των ανοσοκυττάρων στη γενική κυκλοφορία.

Χειροπρακτική – Ανοσία – Νευρική Παροχή – Δυσλειτουργία νευρικού Συστήματος - Αλλεργίες


Ανοσία
Το λεμφικό σύστημα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ανοσία.19 Όλα τα λεμφοειδή όργανα, συμπεριλαμβανομένων των λεμφαδένων, του σπλήνα, κ.λπ., έχουν άμεση νευρική παροχή για τον σκοπό της ρύθμισης της ανοσολογικής απόκρισης.6,29 Οι διαταραχές στο νευρικό σύστημα έχει αποδειχθεί ότι αλλοιώνουν την ανοσολογική απόκριση και τη λειτουργία των ανοσοκυττάρων, ειδικά των λεμφοκυττάρων.20 Η μετανάστευση λεμφοκυττάρων σε μια περιοχή ελέγχεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).6 Λόγω της μεγάλης νευρικής παροχής του θύμου αδένα, το νευρικό σύστημα πιστεύεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ανοσοκυττάρων.6
Ο θύμος αδένας είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των θυμοκυττάρων σε T-κύτταρα και για την παραγωγή επιφανειακών πρωτεϊνών που δρουν ως μετατροπείς σημάτων για κυτταρική διαφοροποίηση και πολλαπλασιασμό.6 Η δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος μπορεί όχι μόνο να επιβραδύνει την ανοσολογική διαδικασία, αλλά και να οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις ή υπερευαισθησίες, όπως, για παράδειγμα, οι αλλεργίες.

Αλλεργία

Οι αλλεργίες είναι μία μη ενδεδειγμένη ανοσολογική απόκριση σε μια ουσία που δεν είναι επιβλαβής για τον οργανισμό. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα κάνει τις ανοσολογικές αποκρίσεις γρήγορες και εντοπισμένες, κινητοποιώντας κυρίως λεμφοκύτταρα και κοκκιοκύτταρα (ουδετερόφιλα, βασεόφιλα και ηωσινόφιλα).6 Αυτά τα κύτταρα φονεύουν βακτήρια, ιούς και παρασιτικούς σκώληκες, παράγουν αντισώματα, καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα, απελευθερώνουν χημικές ουσίες για να προσελκύσουν περισσότερα ανοσοκύτταρα και να ειδοποιήσουν το νευρικό σύστημα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αναστέλλουν αλλεργικές αντιδράσεις.33​


Tα ηωσινόφιλα μειώνουν τη σοβαρότητα των αλλεργιών φαγοκυτταρώνοντας τα σύμπλοκα αντιγόνου-αντισώματος (ουσίες που είναι ή θεωρούνται επιβλαβείς, τις οποίες τα αντισώματα έχουν δεσμεύσει με σκοπό την απενεργοποίηση της ουσίας) και αδρανοποιώντας ορισμένες φλεγμονώδεις χημικές ουσίες που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια μιας αλλεργικής αντίδρασης.33 Αυτά τα κύτταρα αδρανοποιούν επίσης τη φλεγμονώδη απόκριση (ανοσοαπόκριση) όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη.Ένας πολύ ισχυρός νευροδιαβιβαστής που ονομάζεται ουσία P, η οποία είναι περίπου 100-400 φορές πιο ισχυρή από την ισταμίνη στην πρόκληση συμπτωμάτων, μπορεί να παίζει κάποιον ρόλο σε αυτή την υπερβολική αντίδραση του οργανισμού.30 Η ουσία P μεταφέρεται μέσω συγκεκριμένων τύπων νεύρων και απελευθερώνεται ως απόκριση σε επικίνδυνα ή επιβλαβή μηχανικά, θερμικά και χημικά ερεθίσματα για να προκαλέσει την εκδήλωση της κατάλληλης αντίδρασης άμυνας από τον οργανισμό.2 Πολλές αλλεργικές παθήσεις μπορεί, τουλάχιστον εν μέρει, να οφείλονται σε κάποιο είδος δυσλειτουργίας του νευρικού συστήματος με αποτέλεσμα την ακατάλληλη απελευθέρωση της ουσίας P.

Το ανοσοποιητικό σύστημα ως

βιο-αισθητήριο όργανο

Το ανοσοποιητικό σύστημα ως βιο-αισθητήριο όργανο συλλέγει πληροφορίες τις οποίες στέλνει στον εγκέφαλο. Έχει επίσης προταθεί ότι το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί ως αισθητήριο όργανο, όπως τα μάτια ή τα αυτιά, μόνο που απλώνεται σε όλο το σώμα και μεταφέρει πληροφορίες στο νευρικό σύστημα, που είναι εξίσου ζωτικής σημασίας στην καθοδήγηση των ενεργειών του ανθρώπου, αλλά πολύ λιγότερο διακριτό από την όραση ή την ακοή.4-6,16,31,32 Το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί ως ένα δίκτυο εξειδικευμένων βιοαισθητήρων σχεδιασμένων να συλλέγουν πληροφορίες από μέσα και γύρω από το σώμα και να αναμεταδίδουν αυτές τις πληροφορίες στον εγκέφαλο.

Αυτό κάνει τα ζώα ή τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους για την προώθηση της επούλωσης ή την καθοδήγηση των αντιδράσεων προς το συμφέρον της αυτοσυντήρησης.4,5 Η ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών μπορεί να μεταβληθεί από το στρες.4,5Στρες
Οι απελευθερωμένες ορμόνες του στρές (κορτιζόλη, αδρεναλίνη κτλ) επιβραδύνουν την ανοσολογική απόκριση. Το στρες παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές ασθένειες και μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στην ανοσολογική απόκριση.4,5 Ένας από τους λόγους που το στρες έχει τόσο επιβλαβή επίδραση στην υγεία είναι ότι ορισμένοι τύποι ανοσοκυττάρων υπεύθυνοι για την επίθεση στα μικρόβια (βακτήρια, ιούς, μύκητες, κ.λπ.) είναι ευαίσθητοι σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες του εγκεφάλου, όπως οι ορμόνες του στρες (κορτιζόλη, αδρεναλίνη, κ.λπ.), και αδρανοποιούνται όταν έρχονται σε επαφή με αυτές τις χημικές ουσίες. Όταν απελευθερώνονται ορμόνες του στρες μπορούν να επιβραδύνουν την ανοσολογική απόκριση, γεγονός που μπορεί να εξηγεί τον λόγο που το ανοσοποιητικό σύστημα πάσχει σε άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνιο στρες.4,5
Το τμήμα του νευρικού συστήματος που είναι υπεύθυνο για την απελευθέρωση αυτών των τύπων χημικών ουσιών και για την καθοδήγηση της απόκρισης στο στρες είναι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα.33 Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση της αντίδρασης «μάχης ή φυγής», η οποία προκαλεί συγκεκριμένες μεταβολές σε όλο το σώμα για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων. Αυτές οι μεταβολές περιλαμβάνουν: άνοιγμα των αεραγωγών στους πνεύμονες, αύξηση της καρδιακής συχνότητας, αποστολή αίματος στους μύες, στους ιδρωτοποιούς αδένες, στα μάτια και στο κατώτερο τμήμα του εγκεφάλου για την ενεργοποίηση αντιδράσεων «που μοιάζουν ενστικτώδεις». Το αίμα απομακρύνεται από την πεπτική οδό και τα άλλα εσωτερικά όργανα.Κάθε φορά που το σώμα έρχεται σε επαφή με ένα επιβλαβές ερέθισμα υπάρχει αύξηση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, ενώ τα μη επιβλαβή ερεθίσματα γενικά μειώνουν τη συμπαθητική δραστηριότητα.34,35 Αυτές οι μεταβολές στη συμπαθητική δραστηριότητα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με μέτρηση των μεταβολών στον καρδιακό ρυθμό, στην αρτηριακή πίεση και σε άλλες επαγόμενες από το στρες αντιδράσεις.34,35 Η τροποποιημένη ρύθμιση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος ενδέχεται να σχετίζεται με τις ανοσολογικές ανωμαλίες που παρατηρούνται στο χρόνιο στρες, στην κλινική κατάθλιψη και στη γήρανση.36Ωστόσο, οι αντιδράσεις του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος δεν καθοδηγούνται μόνο από ερεθίσματα που είναι καλά ή κακά, αλλά εξαρτώνται και από τη συχνότητα της διέγερσης..34,37 Αυτό σημαίνει ότι για την επίτευξη διόρθωσης στο νευρικό σύστημα, κάθε θεραπεία που χρησιμοποιείται θα πρέπει να χορηγείται σε τακτική βάση.37

Ο ρόλος της χειροπρακτικής προσαρμογής
Η δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και η χειροπρακτική θεωρία λογικά συμπεραίνει ότι, με την αφαίρεση της δυσλειτουργίας του νευρικού συστήματος με προσαρμογές της σπονδυλικής στήλης μπορεί να βοηθήσει στη διόρθωση της δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.2 Η ανεπαρκής κίνηση της σπονδυλικής στήλης μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ανοσολογική απόκριση κάνοντας το σώμα να ενεργοποιήσει λανθασμένα μια αντίδραση στο στρες, η οποία επιβραδύνει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αντιδράσει.2,4,5,34

Τα υπεξαρθρήματα είναι διαταραχές στο νευρικό σύστημα, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη ή μειωμένη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.24 Μία διαταραχή στο νευρικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει το σώμα με δύο διαφορετικούς τρόπους.37 Μια αντίδραση που μπορεί να έχει το νευρικό σύστημα είναι να γίνει υπερδραστήριο - το νευρικό σύστημα μπορεί να βομβαρδίζει την περιφέρεια με υπερβολικά χημικά μηνύματα που μεταβάλλουν δραστικά την τοπική ομοιόσταση, προκαλώντας ανώμαλες μεταβολές στην ανάπτυξη και στη δραστηριότητα.37 Όταν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι  υπερδραστήριο για μεγάλα χρονικά διαστήματα τείνει να δημιουργεί ανάπτυξη μη φυσιολογικών παθήσεων και διεργασιών νόσου στα όργανα ή στους ιστούς που παρέχει πληροφορίες.22,37
Ένας δεύτερος τρόπος που μια διαταραχή στο νευρικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει το σώμα είναι όταν το νευρικό σύστημα γίνεται υποδραστήριο· τα κύτταρα που υπό κανονικές συνθήκες ελέγχονται και καταστέλλονται αρχίζουν να λειτουργούν εκτός ελέγχου, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις εικάζεται ότι οδηγεί σε καρκίνο.37 Όλα τα κύτταρα είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα γονίδια που τους επιτρέπουν να διαφοροποιούνται (αναπαράγονται) και, με την κατάλληλη λειτουργία του νευρικού συστήματος, ενεργοποιείται μόνο το ενδεδειγμένο σύνολο γονιδίων.37

Τα καρκινικά κύτταρα είναι κύτταρα που αναπτύσσονται και λειτουργούν εκτός ελέγχου επειδή ενεργοποιήθηκε και παρέμεινε ενεργοποιημένο το λανθασμένο σύνολο γονιδίων, διότι το νευρικό σύστημα απέτυχε να τα καταστείλει.37 Οι μακροπρόθεσμες μεταβολές στο νευρικό σύστημα έχει επίσης αποδειχθεί ότι αποτελούν ελαφρυντικούς παράγοντες σε πολλές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των αυτοάνοσων νοσημάτων, του καρκίνου, της ινομυαλγίας και του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης.6,34,37
Ο ισχυρισμός είναι ότι όταν η διαταραχή στο νευρικό σύστημα διορθώνεται και οι μη φυσιολογικές δραστηριότητες εξαλείφονται, η ομοιόσταση στην περιφέρεια μπορεί να αποκατασταθεί και η διαδικασία της νόσου θα εξουδετερωθεί.37 Ένα νεύρο που λειτουργεί μη φυσιολογικά, το οποίο είναι είτε υπερδραστήριο είτε υποδραστήριο, τείνει να επιστρέφει στη φυσιολογική λειτουργία μετά από κατάλληλη διέγερση.37 Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό οι διορθώσεις (προσαρμογές) να παρέχονται σε συχνά διαστήματα προκειμένου η εξομάλυνση να κατορθώσει να επιφέρει μόνιμη διόρθωση.37 Οι χειροπρακτικές προσαρμογές διορθώνουν υπεξαρθρήματα, τα οποία είναι διαταραχές στο νευρικό σύστημα.2,37,39
Τα σπονδυλικά υπεξαρθρήματα προκαλούνται από υπερφόρτιση σωματικού, συναισθηματικού ή χημικού στρες.40 Όταν αυτοί οι τύποι του στρες υπερβούν τα όρια της ικανότητας προσαρμογής του σώματος, ξεκινά ένας καταρράκτης που οδηγεί σε υπεξάρθρημα. Τα υπεξαρθρήματα προκαλούν διαταραχές στο νευρικό σύστημα με την έναρξη της εξής ακολουθίας γεγονότων: 1) κακή ευθυγράμμιση ή/και μη φυσιολογική κίνηση των σπονδύλων, 2) στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων ή/και ερεθισμός του νευρολογικού ιστού, 3) επακόλουθη σχετιζόμενη με ιστό ή υγρό πίεση στη νευρική ρίζα και 4) μία προκύπτουσα παρεμβολή στη «ροή των ψυχικών ερεθισμάτων».40 Οι προσαρμογές της σπονδυλικής στήλης πιστεύεται ότι διορθώνουν τα υπεξαρθρήματα και εξουδετερώνουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.2,37
Μελέτες που έχουν μετρήσει την επίδραση των χειροπρακτικών προσαρμογών στο ανοσοποιητικό σύστημα έχουν δείξει ότι η χειροπρακτική μπορεί να επηρεάσει τους αριθμούς των T και B λεμφοκυττάρων και των φυσικών φονικών κυττάρων (NK), τα επίπεδα των αντισωμάτων, τη φαγοκυτταρική δραστηριότητα και τα επίπεδα βήτα-ενδορφινών.41 Σε μία μελέτη, η επίδραση συγκεκριμένων προσαρμογών της σπονδυλικής στήλης στο ανοσοποιητικό σύστημα μετρήθηκε εξετάζοντας τον αριθμό των CD4 κυττάρων ατόμων θετικών σε HIV μετρούμενων σύμφωνα με CD4/mm3 στο αίμα.22 Τα κύτταρα CD4, ή Τ-βοηθητικά κύτταρα, είναι τα ανοσοκύτταρα που δέχονται επίθεση στους HIV ασθενείς.22 Οι εξετάσεις αίματος που χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω μελέτη πραγματοποιήθηκαν από το ανεξάρτητο ιατρικό κέντρο κάθε ασθενούς όπου ήταν υπό ιατρική παρακολούθηση για τη νόσο.
Και οι δύο ομάδες ελέγχου, η μία λάμβανε προσαρμογές εικονικού φαρμάκου και η άλλη καθόλου προσαρμογές, παρουσίασαν μείωση κατά 8% περίπου στον αριθμό των CD4 κυττάρων σε μια περίοδο έξι μηνών, ενώ η ομάδα που λάμβανε πραγματικές χειροπρακτικές προσαρμογές παρουσίασε αύξηση κατά 48% στον αριθμό των CD4 κυττάρων σε μια περίοδο έξι μηνών. Παρά το γεγονός ότι οι χειροπρακτικές προσαρμογές βοήθησαν σημαντικά στη βελτίωση της ικανότητας των σοβαρά άρρωστων με HIV ατόμων να καταπολεμήσουν τη νόσο, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε ασθενείς.42

Αποκατάσταση κυτταρικών βλαβών με προσαρμογή

Μία μελέτη παρατήρησε την επίδραση που έχουν οι χειροπρακτικές προσαρμογές στην ικανότητα των ανθρώπων να επιδιορθώνουν κυτταρικές βλάβες και γενετικές μεταλλάξεις.42 Συγκρίθηκαν τρεις ομάδες ατόμων: άτομα που είχαν λάβει μακροχρόνια χειροπρακτική περίθαλψη, φυσιολογικά άτομα που είχαν κριθεί υγιή και άτομα σοβαρά άρρωστα. Και οι τρεις ομάδες ελέγχθηκαν με σειρά εξετάσεων προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχαν άλλοι παράγοντες που επηρέαζαν την υγεία τους, όπως γενετική προδιάθεση, διατροφή, σωματική άσκηση, κ.λπ.  
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη χειροπρακτική ομάδα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οποιοσδήποτε λόγος για τον οποίο θα είχαν αυξημένη αντίσταση ή μειωμένη ευαισθησία σε ασθένειες και διαπιστώθηκε ότι τα άτομα ήταν απόλυτα φυσιολογικά.Σε όλες τις ομάδες πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις αίματος για ένα ένζυμο που είναι πολύ σημαντικό στην απομάκρυνση επικίνδυνων παραγόντων, χρησιμοποιώντας μια σειρά εξετάσεων με την ονομασία GTTSBO. Εξετάσεις αίματος πραγματοποιήθηκαν επίσης για να μετρηθεί η επιδιόρθωση του DNA με τη μέτρηση μη προγραμματισμένης σύνθεσης DNA και ενός ενζύμου που ονομάζεται διφωσφορική ριβοσυλοτρανσφεράση αδενοσίνης (ADPRT).Η μέτρηση αυτών των ενζύμων μετρά την ικανότητα του ατόμου να αναπτύσσει αντίσταση σε επικίνδυνες περιβαλλοντικές εκθέσεις και οξειδωτικό στρες. Όταν αυτά τα ένζυμα καταστέλλονται, περιορίζεται η διάρκεια ζωής του ατόμου και η ικανότητά του να αντιστέκεται σε σοβαρές νόσους.Τα φυσιολογικά υγιή άτομα είχαν σχεδόν διπλάσια επίπεδα του ενζύμου σε σχέση με τη σοβαρά άρρωστη ομάδα. Ωστόσο, οι χειροπρακτικοί ασθενείς είχαν δύο φορές υψηλότερο επίπεδο ενζύμων σε σχέση με τα φυσιολογικά υγιή άτομα και τέσσερις φορές υψηλότερο επίπεδο ενζύμων σε σχέση με την ομάδα των ασθενών.Η ανοσολογική ικανότητα είναι επίσης γνωστό ότι μειώνεται σημαντικά με την ηλικία.42 Ειδικοί ανοσολόγοι διαπίστωσαν ότι στους 96 χειροπρακτικούς ασθενείς ηλικίας 21-87 ετών δεν υπήρχε καμία απολύτως μείωση της ανοσολογικής ικανότητας. Η μόνη διαφορά μεταξύ των φυσιολογικών υγιών ατόμων και της χειροπρακτικής ομάδας ήταν ότι τα άτομα στη χειροπρακτική ομάδα λάμβαναν μακροχρόνια χειροπρακτική περίθαλψη (τακτικές προσαρμογές για περισσότερο από έξι μήνες).
Αυτό υποδηλώνει ότι η χειροπρακτική μπορούσε δυνητικά να βελτιστοποιήσει οποιεσδήποτε γενετικές ικανότητες έχουν τα εν λόγω άτομα ώστε να μπορούν τώρα να εκφράσουν πλήρως τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, την οποία τα φυσιολογικά ή τα άρρωστα άτομα δεν μπορούν. Αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε δείγματα περιφερικού αίματος για να αποδείξει ότι το νευρικό και το ανοσοποιητικό σύστημα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της νόσου. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι μεταβολές αυτές επήλθαν εξαιτίας της χειροπρακτικής φροντίδας και όχι της διαιτητικής παρέμβασης ή οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων. Δήλωσαν επίσης ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να φαίνεται ότι προκαλεί αυτά τα αποτελέσματα. Αυτές οι μεταβολές μπορεί να ξεκινήσουν σε οποιαδήποτε ηλικία και οι άνθρωποι μπορούν να έχουν αυτά τα οφέλη για όσο το επιλέξουν.

Προληπτική περίθαλψη
Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο πολλοί άνθρωποι νοιάζονται για τον εαυτό τους είναι αντιδραστικός.43 Περιμένουν μέχρι να προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας πριν λάβουν μέτρα για να βελτιώσουν την υγεία τους. Πολλά προβλήματα υγείας θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν οι άνθρωποι είχαν περισσότερο προληπτική στάση όσον αφορά τις αποφάσεις για την υγεία και ξεκινούσαν να φροντίζουν τον εαυτό τους ή τα παιδιά τους νωρίτερα. Τα παιδιά που μεγάλωσαν υπό χειροπρακτική φροντίδα ήταν λιγότερο επιρρεπή σε μολυσματικές διεργασίες όπως, για παράδειγμα, μέση ωτίτιδα (λοιμώξεις του αυτιού) και αμυγδαλίτιδα.44 Αυτά τα παιδιά είχαν ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστημα και μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη, τα ζιζάνια, τα χόρτα, κ.λπ., σε σχέση με τα παιδιά που μεγάλωσαν υπό αλλοπαθητική περίθαλψη.
Υπάρχει επίσης μια σημαντική μείωση της χρήσης αντιβιοτικής θεραπείας μεταξύ των παιδιών που λαμβάνουν χειροπρακτική περίθαλψη.44 Μια μελέτη 654 Αμερικανών από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια που δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Κοινωνικών Επιστημών και Ιατρικής ανέφερε ότι τα άτομα με προβλήματα υγείας κατά την παιδική ηλικία είχαν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο ή χρόνια πνευμονική νόσο μέχρι τα τέλη της μέσης ηλικίας.45 Η αρθρίτιδα ήταν περίπου 33% υψηλότερη σε αυτή την ομάδα. Μια παιδική ηλικία με κακή κατάσταση της υγείας μπορεί να είναι γεννήτορας πάρα πολλών ασθενειών των ενηλίκων.46
Πιστεύεται ότι η χειροπρακτική διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα για την καταπολέμηση των μολυσματικών διεργασιών και όχι μόνο. Bοηθά και τα υγιή άτομα να γίνουν υγιέστερα.42,44​

Συμπέρασμα

Το νευρικό και το ανοσοποιητικό σύστημα συνδέονται σε τέτοιον βαθμό που θα μπορούσαν να αναφέρονται ορθά ως ένα ενιαίο σύστημα. Το νευρικό σύστημα ανιχνεύει βλάβες, μολυσματικούς παράγοντες και ξένα σώματα με τη βοήθεια της χημικής απελευθέρωσης ανοσοκυττάρων και αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα αναπτύσσοντας διαφορετικούς τύπους ανοσοκυττάρων για την εκτέλεση συγκεκριμένων διεργασιών. Οι διαταραχές στο νευρικό σύστημα (υπεξαρθρήματα) μειώνουν την ικανότητα του ατόμου να ανιχνεύει και να επιδιορθώνει τις βλάβες και να καταπολεμά άμεσα τη λοίμωξη, τον καρκίνο, κ.λπ., με αποτέλεσμα τη φθίνουσα υγεία.

Υπάρχουν όλο και περισσότερες έρευνες που υποστηρίζουν τους παραπάνω ισχυρισμούς όσον αφορά τη σχέση μεταξύ σπονδυλικού υπεξαρθρήματος, χειροπρακτικών προσαρμογών και βελτιωμένης λειτουργίας του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα και το επάγγελμα ενθαρρύνεται να υιοθετήσει μια πιο ενεργή προσέγγιση προς την ερευνητική ατζέντα που διερευνά τα ζητήματα αυτά πιο επιθετικά και με κριτικό πνεύμα.

Πηγή: https://www.princetonchiropractic.com/papers/publishedImmunestudy.pdf

 • 1. Russell S An innate defense system. San Francisco Chronicle. October 16. 2000. p A 8.
 • 2. Fidelibus J. An overview of neuroimmunodulation and a possible correlation with musculoskeletal system function. J manip physiol ther 1989; 12:289-292.
 • 3. KuntzA, Richins CA. Innervation of the bone marrow. Journal of comparative Neurology.1945;83:213-222.
 • 4. Weise R. Immune system may be your sixth sense: chemicals in body have influence on mate selection, other behaviors. Calgary Herald April 24.1999. B6.
 • 5. Weiss R. Sixth Sense: what your immune system knows April 19, 1999 The Washington Post. P. A09.
 • 6. Kent C. �The mental impulse-Biomechanical and immunologic aspects.� The Chiropractic Journal.
 • 7. The lancet, Jan 14, 1995.
 • 8. Elenkov IJ, Wilder RL, Chrousos GP, Vizil ES. The sympathetic nerve. An integrative interface between two supersystems: the brain and the immune system. Pharmacol Rev 2000;52(4):595.
 • 9. Pert CB, Dreher HE, Ruff MR: �The Psychosomatic network: foundations of mind body medicine. � Alternative Therapies 1998; 4(4):30.
 • 10. Payan DG, Goetzl EJ. Modulation of lymphocyte function by sensory neuropeptides. J immunol 1985;135(supp1):783786.
 • 11. O�Dorisio MS, Wood CL, O�Dorsio TM. Vasoactive intestinal peptide and neuropeptide modulation of the immune response. J Immunol 1985;135(Supp1):792-796.
 • 12. Payan DG, BrewsterDR, Missirian-Bastian A, Goetzl EJ. Specific stimulation of human T lymphocytes by substance P. J Clin Invest 1984;74::1532-39.
 • 13. Miles K, Chelmicka-SchorrE, Atewa S, ottenG, Arnason BGW. Sympathetic ablation alters lymphocyte membrane properties. J Immunol 1985;135(supp1):797-801.
 • 14. Smith EM, Harbour-McMenamin D, Blalock JE. Lymphocitic production of endorphins and endorphin-mediated immunoregulatory activity. J Immunol 1985; 135(Supp1):779-82.
 • 15. Hall NR, McGillis JP, Spangelo BL, Goldstein AL. Evidence that thymosins and other biologic response modifiers can function as neuroactive immunotransmitters. J Immunol 1985; 135(Supp1):806-811.
 • 16. Blalock JE, Harbour-McMenamin D, Smith EM. Peptide hormones shared by the neuroedocrine and immunologic systems. J Immunol 1985; 135(Supp1):858-861.
 • 17. Pert Cb, Ruff MR, Weber RJ, Herkenham M: �Neuropeptides and their receptors: a Psychosomatic network.� J immunol 1985; 35(2):820s
 • 18. Pert CB. �the wisdom of the receptors: neuropeptides, the emotions, and bodymind.� Advances 1986: 3(3):8.
 • 19. Maryland researchers find anti-fever drugs may prolong the flu.� University of Maryland at Baltimore, December 2, 2000.
 • 20. Calder J.S., Holten I, McAllister R. Evidence for immune system involvement in reflex sympathetic dystrophy. Journal of hand surgery (British and European volume) 1998; 23B:2:147-150.
 • 21. Hall and Goldstein: Encyclopedia of neuroscience, immune system, modulation by the CNS. Boston: Hall and Goldstein, 1987:523.
 • 22. Selano J, Hightower B, Pflegere B, Collins K, Grostic J. The effects of specific upper cervical adjustments on the CD4 counts of HIV positive patients. Chiropractic Research Journal 1994:3(1):32-39.
 • 23. Bullock K: Neuroendocrine immune circuitry: Pathways involved with the induction and persistenc of humoral immunity, Ph.D. dissertation 1981;U.C.S.D. San Diego.
 • 24. Bullock K, Moore RY: Nucleus Ambiguous projection to the thymus gland: possible pathways fro regulation of the immune response and the neuroendocrine network. Am Assoc of Anat 1980;25
 • 25, Bullock K, Moore RY: Thymus gland innervation by brainstem and spinal cord in mouse and rat. Am J of Anat. 1981;162:157-166.
 • 26. Miles K: the sympathetic nervous system modulates antibody response to thymus-independent antigens. J Neuroimmunol. 1981;1:1010-105.
 • 27. Hori T, Katafuchi T, Take S, et al. The autonomic nervous system as a communication channel between the brain and the immune system. Neuroimmunomodulation 1995;2(4):203.
 • 28. Felten DL, Felten SY, Carlson SL, Olschovka JA, Livnat S. Noradrenergic and peptidergic innervation of lymphoid tissue. J Immonol 1985;135(Supp1):755-765.
 • 29. Felten DL, Felten SY, Bellinger DL, et al Noradrenergic sympathetic neural interactions with the immune system: structures and function.1987 Immunological reviews;100:225-260.
 • 30. Goetzl EJ, Chernov T, Renold F, Payan DH. Neuropeptide regulation to the expression of immediate hypersensitivity. J immunol 1985;135(supp1):802-05.
 • 31. Blalock JE. The immune system as a sensory organ. Journal of immunology 1984;132:1067-1070.
 • 32. Pert CB, Ruff MR, Weber RJ, Herkenham M. Neuropeptides and their receptors: a Psychosomatic network. Journal of immounology. 1985 135:820-826.
 • 33. Marieb E. Human anatomy and physiology. 3rd ed.The Benjamin.Cummings pub co. CA. 1995.
 • 34. Sato A, Swenson Rand. Sympathetic nervous system response to mechanical stress of the spinal column in rats. j manip physiol ther 1984; 7:3:141-147.
 • 35. Hanson B. Circulatory responses to stimulation of somatic afferents. Acta Physiol. Scand (supp1) 1962;198:1-91.
 • 36. Friedman EM, Irwin MR: Modulation of immune cell function by the autonomic nervous system. Pharmacol Ther 1997;74(1):27.
 • 37. Lee TN. Thalamic Neuron Theory: Theoretical basis for the role played by the central nervous system (CNS) in the causes and cures of all diseases. Medical hypothesis. 1994. 43. 285-302.
 • 38. Dernow B. Role of tachykinins in neurogentidc inflammation. J immunol 1985;135 (supp1):812-815.
 • 39. Masarsky C, Todres-Masarsky M. Somatovisceral aspects of chiropractic care; an evidence based approach. Churchill Livingstone, New York.2001.
 • 40. Epstein d. Network spinal analysis: A system of health care delivery within the subluxation-based chiropractic model 1996 JVSR.1(1).1-9.
 • 41. The effects of chiropractic on the immune system. Chiropractic Journal of Australia. 1993.
 • 42. Pero R. Chiropractic research project, Wallenberg Laboratories, University of Lund, Lund Sweden, February 22, 1989.
 • 43. Braile B. Are more decisions based on fear? ICA Review June 1998. 69-72.
 • 44. VanBreda L, Stellensboch S, Jones C,et al. A comparative study of the health status of children raised under the heath care models of chiropractic and allopathic medicine. The American Chiropractor. Sept 1993.40-43.
 • 45. Childhood illnesses have adult implications. healthmall.com 1/29/01
 • 46. Childhood illnesses have adult implications. Healthmall.com 8/23/02


Πηγή για τα παραπάνω άρθρα με τίτλο: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - Χειροπρακτική & Νευροανοσοποιητική Σύνδεσηhttps://www.princetonchiropractic.com/papers/publishedImmunestudy.pdf       Οι φωτογραφίες του άρθρου είναι τοποθετημένες από εμάς και δεν αποτελούν μέρος της πηγής του άρθρου.


Copyright

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, διανομή, μετάδοση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του κ.Μανωλίδη Ευστράτιου.  

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ευστράτιος Μανωλίδης συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού μας τόπου.

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.